Szolgáltatás

Időtáv /Mintaszerződés

Típus

Leírás

Nettó díj

Storage plusz

Alkalomszerű

Egyedi szolgáltatás

Betárolási és kitárolási igény teljesítése az év bármely szakaszában megszakítható módon, az időszak szerint meghirdetett tárolási iránnyal ellentétesen

0,325 Ft/kWh/nap

100%-ban
elérhető
letörésmentes
betárolási és
kitárolási
kapacitás

1 év

Mintaszerződés

Egyedi szolgáltatás

A kitárolási kapacitás teljes elérhetősége, függetlenül a tároló töltöttségi szintjétől

1,625 Ft/kWh/év

Peak plusz

Éves

Egyedi szolgáltatás

Addicionális nem megszakítható kitárolási vagy betárolási kapacitás vásárlása azok számára, akik rendelkeznek tárolói szerződéssel.

Éves:betárolási kapacitás 25,994 Ft/kWh/év,

kitárolási kapacitás 25,994 Ft/kWh/év

Napi:

be- és kitárolási kapacitás 0,325 Ft/kWh/nap

Napi

Flex plusz

Napi

Mintaszerződés

Egyedi szolgáltatás

Hidraulikai egyensúlyozó gáz (HEG) nominálási lehetőség a teljes lekötött kapacitás mértékéig, a napi allokált mennyiség 10%-át meghaladó mértékben. Allokált mennyiség után fizetendő

0,065 Ft/kWh/nap

Gáznapon belüli tárolói
rugalmasság
(Intraday
Nomination
plus)

Napi

Egyedi szolgáltatás

A napi nominálás és /vagy újranominálás alkalmával az egyes órák között díj ellenében hátralevő órás nominálások módosításának lehetősége a meghatározott tolerancia sávon túl

0,325 FT/kWh/nap

Gázkölcsön
szolgáltatás

Alkalomszerű

Mintaszerződés

Egyedi szolgáltatás

Rendszerhasználó a tárolóban lévő MFGT saját tulajdonú gázát meghatározott időre kölcsönszerződés keretében használja

Kölcsön díja: árverés során kerül meghatározásra

Lásd még: Gázkölcsön tárolói szolgáltatás leírása

Data plusz

1 év

Mintaszerződés

Egyedi szolgáltatás Fundamentális adatok jelentése (Napi készletszint) ACER felé

25.000 Ft/Hónap

Gázkölcsön
Plusz
Szolgáltatás

Alkalomszerű

Mintaszerződés

Egyedi szolgáltatás Rendszerhasználó a tárolóban lévő MFGT saját tulajdonú gázát meghatározott időre kölcsönszerződés keretében használja hozzá kötelezően tartozó mobil-, Betárolási és kitárolási kapacitással

Szolgáltatásdíja: árverés során kerül meghatározásra

Lásd még: Gázkölcsön Plusz tárolói szolgáltatás leírása

Megszakítható
Be- és Kitárolási Kapacitás
Szolgáltatás

Alkalomszerű

Mintaszerződés

Egyedi szolgáltatás A szolgáltatással a Rendszerhasználó lehetőséget kap maximum a szerződésében rögzített nem megszakítható be- és kitárolási kapacitás kétszeresének megfelelő mennyiségű megszakítható be- és kitárolási kapacitást igénybe venni 0,0176 Ft/kWh