Magyar törvények és jogszabályok
  • A tárolási tevékenység törvényi hátterét a magyar földgázellátási törvény (2008. évi XL törvény) és a kapcsolódó kormány és minisztériumi rendeletek biztosítják (19/2009 Kormányrendelet), melyek alapját a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK irányelv és a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet képezi.
  • A tárolói engedélyes  és a hálózat használóinak egyaránt be kell tartania a magyar földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatát, melyet a Magyar Energia Hivatal, mint a magyar gázpiac szabályozó szerve bocsát ki.
  • A tárolói engedélyes és ügyfeleinek speciális jogait és kötelezettségeit  az üzletszabályzat tartalmazza.

Európai Uniós törvények és jogszabályok

  • 715/2009/EK rendelet földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.
  • 1938/2017/EU rendelet a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről.
  • 2009/73/EK irányelv a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.