A MAGYAR FÖLDGÁZTÁROLÓ Zrt. (MFGT) Elnök-vezérigazgatója, a 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kialakíttatta a szervezeti integritást sértő események kezelésének rendjét annak érdekében, hogy a Társaság működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó szabályozórendszer meghatározásával hozzájáruljon a korrupciós kockázatok Társaságon belüli hatékony kezeléséhez.

Az MFGT a fenti bejelentések fogadására az alábbi lehetőségeket biztosítja:

  • telefonon a + 30 20 569 3960 telefonszámon,
  • az Adatlap szervezeti integritást sértő események gyanújának bejelentéséhez” nyomtatvány kitöltésével
    • elektronikus úton a bejelentes@mfgt.hu e-mail címen
    • papír alapon, postai úton, vagy más kézbesítési forma választásával zárt borítékban
  • A borítékot „SK” jelzéssel kell ellátni, és a Megfelelést támogató szervezet vezetőjének, a Társaság címére kell megküldeni: 1138 Budapest, Váci út 144-150.
  • A Társaság biztosítja a névtelen bejelentés lehetőségét oly módon, hogy a bejelentés a Társaság címére /1138 Budapest, Váci út 144-150./ a „Megfelelést támogató szervezet vezetője” nevére címezve, a feladó nevének feltüntetése nélkül is megküldhető levélpostai úton.
  • A bejelentő közvetlenül, személyesen is megkeresheti a Társaság Megfelelést támogató szervezet vezetőjét a munkahelyén: 1138 Budapest, Váci út 144-150. VI. emelet