Értékeink

Működésünk alapját képezik közös értékeink, viselkedésünk. Ezen értékek mentén építjük az MVM Csoport egységes vállalati kultúráját.
Felelősséggel viseltetünk munkatársaink, társadalmunk és környezetünk iránt, és közös értékeinknek tekintjük a következőket:

 • Hitelesség - Azt tesszük, amit mondunk.
 • Nyitottság - Azt mondjuk, amit gondolunk.
 • Bizalom és kölcsönös tisztelet - Úgy kezelünk másokat, amilyen bánásmódot mi is elvárunk.
 • Bátorság - Azt tesszük, és azt mondjuk, amiről meg vagyunk győződve.
 • Társadalmi felelősségvállalás - Cselekedeteinket a hosszú távú társadalmi érdekek határozzák meg.

Viselkedésünk

Értékeink szerint éljük a mindennapokat, ebben az alábbi, számunkra lényeges viselkedésmódok irányítanak bennünket:

 • Ügyfélközpontúság
 • Teljesítményközpontúság
 • Változások kezdeményezése
 • Csapatmunka
 • Vezetés
 • Különbözőségek kezelése és folyamatos fejlődés

Elkötelezettség munkavállalóink iránt

Célunk, hogy munkavállalóink egészségét és jó közérzetét szem előtt tartva formáljuk munkakörnyezetünket. Ennek érdekében munkatársaink számára igyekszünk a lehető legjobb munkakörülményeket megteremteni. Korszerű eszközöket biztosítunk a biztonságos munkavégzéshez, az ergonómiai igényeknek megfelelő munkahelyeket, professzionális számítástechnikai, irodai és támogató infrastruktúrát alakítunk ki.

Munkavállalóinkat segítjük abban, hogy karrierjüket tervezni és menedzselni tudják. Számos képzési programban vehetnek részt, melyek képességeik és készségeik fejlesztését célozzák. Kiemelkedő lehetőségeket ajánlunk a karrier építésre azzal, hogy lehetőséget teremtünk egy nemzetközi vállalatcsoporton belüli tapasztalat gyűjtésre, tanulásra.
 

Etikai Kódex

A Magyar Földgáztároló Zrt. olyan vállalatnak tartja magát, amelynek működése a tisztességes verseny, a szigorú jogszabályi megfelelés és az egyén tiszteletének alapelveire épül. Hazai és külföldi sikereinek és jóhírének záloga a munkatársak tudásában, tapasztalatában, tehetségében, illetve a vállalati értékek érvényesülésében rejlik.

Az üzleti partnereinkkel (ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal, szolgáltatóinkkal stb.), valamint az illetékes kormányzati szervekkel és hatóságokkal kialakított bizalmi kapcsolat hosszú távú fenntartásához elengedhetetlen a munkatársak személyes elköteleződése, kiemelkedő teljesítménye és nagyfokú integritása.

Az Etikai kódex megalkotásával hangsúlyozzuk, hogy Társaságunk olyan erkölcsi értékeket és alapelveket vall és támogat, amelyek az emberi kapcsolatok erősítésén és javításán túl a legjobb tudás szerinti munkavégzést, a közös célok megvalósítását, valamint hagyományaink, jó hírnevünk, illetve szakmai és szervezeti integritásunk megőrzését segítik elő.

 
Csapatmunka

 

Vállalati kultúránkban az egyik legfontosabb viselkedésmód a csapatmunka.
Értékeljük és elismerjük egymás ismereteit és erőfeszítéseit, többre vagyunk képesek, ha együttműködünk. Bizalommal és jóindulattal viseltetünk egymás iránt, hiszen tehetségünkkel, képességeinkkel és aktív közreműködésünkkel mindannyian hozzájárulunk a jó csapatmunkához. Így a közösség sikere mindenki egyéni sikere is egyben.
 
Családbarát munkahely

 

Sikereinket és fejlődésünket elsősorban munkatársainknak köszönhetjük.
Támogatjuk a törekvést, hogy egyensúlyt teremtsünk a magánélet és a munka között, szabályzatainkat ennek érdekében rendszeresen felülvizsgáljuk.
Azokban a munkakörökben, ahol ez lehetséges rugalmas munkaidőt, illetve pótszabadságot biztosítunk. A munkabér kiegészítéseként számos plusz juttatást nyújtunk munkatársainknak, mint például étkezési támogatások, az egészségpénztár, nyugdíjpénztár, egyéb kiegészítő biztosítások.
Az esélyegyenlőség biztosítása fontos számunkra, így az akadálymentesített munkahelyek megteremtését, a fogyatékkal élők munkához juttatását továbbá a kismamák sikeres visszaintegrálását komplett program keretében dolgozzuk ki. Az MVM csoport értékeli a különbözőségeket, és minden formában elutasítja a diszkriminációt.
Munkatársainknak számos sportolási és kikapcsolódási lehetőségeket kínálunk, biztosítjuk a rendszeres egészségügyi vizsgálatokon való részvételüket, továbbá nagy hangsúlyt fektetünk a munkavédelemre.
 
Rendszeres visszajelzés a munkavállalóktól
 
Munkavállalóink véleménye fontos a számunkra. Rendszeresen végzünk munkavállalói elégedettségi felméréseket, melyek kiváló lehetőséget biztosítanak a kétirányú információáramlásra.
A legnagyobb ilyen fórum a konszern szintű munkatársi elégedettségi felmérés, melyre kétévente kerül sor. A köztes időszakokban az eredmények feldolgozása, és az ezek alapján kialakított, javítást célzó akciótervek kidolgozása, megvalósítása folyik. A javító intézkedések, akciók eredményeit kisebb, célzott felmérésekkel mérjük.
A felmérésben való részvétel természetesen önkéntes, azonban minél többen vesznek részt a felmérésben, annál nagyobb az eredmények jelentősége, hiszen jobban tükrözik a többség véleményét.
 
Fejlődési lehetőségek

 

Többféle programot és képzési lehetőséget kínálunk azon munkatársainknak, akik fejleszteni szeretnék szakmai tudásukat és képességeiket.
Az egyéni fejlődési irányokat, célokat, illetve az ezekhez kapcsolódó egyéni képzési igényeket minden munkatársunk a közvetlen vezetőjével egyeztetheti a teljesítmény értékeléskor. Törekszünk azonban arra, hogy e fejlesztő programok a vállalati célokkal harmonizáljanak.