Napjaink központi kérdésévé lépett elő az energiapiacok globalizációja, a világ energiakeresletének bővülése, valamint ezek hatása az éghajlatra, az energiaárakra és az ellátásbiztonságra. Iparágunk közéleti és politikai viták kereszttüzében áll, egyre nagyobb nyomás nehezedik ránk, miközben megnyugtató és meggyőző válaszokat várnak tőlünk. A megoldás azonban nem csupán üzleti kihívás: el kell ismernünk, hogy az emberek többsége iparágunkat inkább a probléma részének, mintsem a megoldás kulcsának tartja. Miután ezért a jelenségért részben mi is felelősek vagyunk, tevékenyen dolgozunk a változásért.
Célunk, hogy minden érintettben tudatosítsuk az energetikai kihívások iránti elköteleződésünket, törekedve arra is, hogy egyértelműsítsük a klímaváltozás megállítását, a hatékonyabb energiatermelést és -fogyasztást, az ellátásbiztonság javítását, illetve az energiapiacok liberalizációját célzó tevékenységünket és sikereinket.
Vállalati társadalmi felelősségvállalásunk
A Magyar Földgáztároló Zrt. vezetősége és munkatársai számára a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) azt a szerepvállalást jelenti, amit vállalatként és egyénként a társadalomért teszünk az alapvető üzleti tevékenységeinken, a társadalmi befektetéseinken, jótékonysági programjainkon és a közérdek iránti elköteleződésünkön keresztül.
A Magyar Földgáztároló Zrt. számára a „vállalati társadalmi felelősségvállalás” olyan érték, amely valamennyi tevékenységünkben érvényre jut. Társaságunk természetesen kimagasló üzleti teljesítményre törekszik, azonban ezen célnak összhangban kell állnia munkatársaink, ügyfeleink és beszállítóink érdekeivel, valamint környezetünk és társadalmunk szükségleteivel. Sikereink így válhatnak hosszú távon tartható, valós eredményekké. Szilárd meggyőződésünk, hogy csak úgy válhatunk piacvezetővé, ha gondolkodásunkban és tetteinkben egyaránt szem előtt tartjuk társadalmunk hosszú távú érdekeit.
Felismertük, hogy a karitatív tevékenység számunkra nem elég, és ezen túlmenően tevékenységünk valamennyi szintjén az életminőség javítására törekszünk egy egészséges, biztonságos és fenntartható környezet kialakítása érdekében. Figyelembe vesszük a jelen generációjának igényeit, és ezzel összhangban készülünk a jövő generációinak szükségleteire is. A társadalmi felelősségvállalás vállalati kultúránk szerves részét képezi. A CSR-t társaságunk valamennyi munkafolyamatába és üzleti tevékenységébe integráljuk.
Munkatársaink aktív közreműködésével segítünk a rászoruló gyermekeknek, valamint az őket gondozó intézményeknek. Kiemelten kezeljük az energiahatékonyság ügyét, illetve az ilyen irányú oktatás kérdését.

Érintettek

A Magyar Földgáztároló Zrt az érintettekkel együttműködésben, érdekeik figyelembevételével kívánja a céljait megvalósítani. A társaság tevékenységéből kifolyólag a közvetett érintetti kör lényegesen szélesebb a közvetlennél, ugyanakkor jelentős a közvetett érintettekre gyakorolt hatás.

 

A társaság a piac kulcsfontosságú szereplője: A Magyar Földgáztároló Zrt. Magyarország legnagyobb földgáztároló vállalata, és egyúttal piacvezető pozíciót tölt be a liberalizált földgázpiacon. Ez azonban felelősséggel ruházza fel vállalatunkat, hiszen Magyarország biztonságos energiaellátásában meghatározó szerepet játszunk. Az energia-, illetve földgázpiac nagyfokú szabályozottsága miatt viszont számos kérdésben korlátozottak a lehetőségeink.

 

Vállalatunk érintettekkel folytatott párbeszédét az érintettek érdekei, fontossága, illetve társaságunk rájuk gyakorolt hatása határozza meg. Minden esetben kétoldalú kommunikációra törekszünk, hiszen az együttgondolkodással teremtjük meg a fejlődés, és az optimális megoldások kialakításának lehetőségét. Mindezeken túl, az informális és formális csatornákat, az adott helyzet igényeihez igazodva alkalmazzuk.