„Expressz Szolgáltatások” igénybevételére vonatkozó meghirdetés - Frissítve

Igénybevétel feltételei

Mindazon, a kizárólag a 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról („Get.”) és a kapcsolódó 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról (Vhr.) hatálya alá tartozó rendszerhasználó („Rendszerhaszáló”), aki az MFGT-vel kötött szerződés alapján 2022/23 és 2030/31 tárolói évek közötti időszakra vonatkozó Kapacitás Lekötési szerződéssel (tartalma: betárolási kapacitás – mobilkapacitás – kitárolási kapacitás, továbbiakban: Kapacitás Lekötés) rendelkezik, jogosult lesz minden 1 000 000 kWh mobilkapacitás lekötés után, a keretösszeg díjának megfizetése mellett, keretösszeg erejéig „A keretösszeg terhére az igénybe vehető „Expressz szolgáltatások” és díjai” fejezetben részletezett szolgáltatások igénybevételére a Kapacitás Lekötési szerződéssel megegyező szerződéses időszakban.

Keretösszeg meghatározása

1 000 000 kWh mobilkapacitás lekötés által generált egységnyi „Keretösszeg” számításának módja:

0,138 Ft/kWh/tárolói év*1 000 000 kWh.

Az egységnyi Keretösszeg díja: minden 1 000 000 kWh mobilkapacitás lekötésenként:

138 000 Ft + ÁFA/tárolói év, azaz százharmincnyolcezer forint + ÁFA / tárolói év

A fentiek szerinti Kapacitás Lekötéssel rendelkező Rendszerhasználó jogosult nyilatkozni a Kapacitás Lekötési szerződés megkötését követő 21. nap végéig, hogy:

  • a fenti módon kalkulált teljes keretösszeget igénybe kívánja-e venni/megfizetni vagy nem, (Részleges keretösszeg igénybevételre/megfizetésére a Rendszerhasználó nem jogosult.)

  • hány tárolói évre vonatkozóan kívánja igénybe venni az Expressz szolgáltatást (maximum a Kapacitás Lekötési szerződés teljes időtartamára és a Kapacitás Lekötési szerződés időszakával megegyező tárolói évekre

valamint legkésőbb minden tárolói évet megelőző január 15-ig

  • „A keretösszeg terhére igénybe vehető „Expressz szolgáltatások” és díjai” fejezet 1. pontja szerinti „Csak mobil” kapacitás lekötés mennyiségről (kWh).

Fizetési ütemezés

A keretösszeg díja tárolói évenként, évente egy összegben előre fizetendő.

Az „Expressz szolgáltatás csomag” szerződés megkötésekor az MFGT részéről a tárolói évet megelőzően, adott tárolói év április 1. - március 31. tárolói időszaki elszámolású számla kerül kiállításra. A szerződés hatályba lépésének a feltétele a teljes számlázott összeg megfizetése. A számla fizetési határideje az adott tárolói évet megelőző március 31.

A szerződés hatálya alatt az MFGT a havi tényleges szolgáltatás igénybevételről számviteli bizonylatot állít ki, meghatározva ezzel a már elfogyasztott és a még rendelkezésre álló keretösszeget.

A Napi Peak plusz, Storage plusz, Tárolói gáznapon belüli rugalmasság és a Megszakítható Be- és Kitárolási Kapacitás szolgáltatás igénybevétele esetén, amíg a Rendszerhasználó Keretösszegét ki nem meríti a szolgáltatások ellenértéke a Keretösszegből kerül levonásra.

 

„Take or pay” (TOP) kötelezettség

A Rendszerhasználónak az „Expressz szolgáltatás” csomag keretösszege kapcsán minden tárolói év utolsó napján 50% „Take or pay” (TOP) kötelezettsége van. A tárolói év végén a Keretösszegből fennmaradó összeg „Take or Pay” (TOP) kötelezettségként kerül elszámolásra, azaz az 50%-ból el nem fogyasztott rész nem vihető át a következő tárolói évre, és MFGT azt nem fizeti vissza.

A keretösszegként kifizetett díj maximum 50%-a, vagyis, az ehhez tartozó Keretösszeg a következő tárolói évre átvihető (shift), és az akkor igénybevett, aktuális árú szolgáltatások igénybevételére felhasználható (pl. havi kapacitásdíjakba beszámítható).

Az áthozott Keretösszegből fennmaradó összeg „Take or pay” (TOP) kötelezettségként kerül elszámolásra a második (1 tárolói évre szóló szerződés esetén) / utolsó tárolói évet követő (több mint egy tárolói évre szóló szerződés esetén) tárolói év végén. Azaz további tárolói évekre át nem vihető, és az MFGT azt nem fizeti vissza.

Pl. A 2022/2023 tárolói évre vonatkozó Keretösszeg (egyéves tárolói és Expressz szerződés esetén) maximum 50%-a 2024/2025 tárolói évre már nem átvihető. A 2022/2023 és 2023/2024 tárolói évre vonatkozó Keretösszeg (kétéves tárolói és Expressz szerződés esetén) maximum 50%-a 2025/2026 tárolói évre már nem átvihető.

Az egyéb feltételeket az Expressz Szolgáltatásokra vonatkozó mintaszerződés tartalmazza.

Az MFGT nem vállal kötelezettséget arra, hogy a 2022/23 és 2030/31-as tárolói évek közötti időszakra vonatkozóan az Expressz Szolgáltatásokat a jelen meghirdetésen kívül később is meghirdeti.

A keretösszeg terhére igénybe vehető „Expressz szolgáltatások” és díjai

Sorszám

Megnevezés

Tartalom

Keretösszegre gyakorolt hatása

Nettó ár

1

„Csak mobil” kapacitás lekötés

A keretösszeg értékének 73%-áig köthető le. Az ily módon lekötött mobilkapacitás a Rendszerhasználó egyéb szerződéseiben szereplő ki- és betár kapacitással tölthető fel illetve tárolható ki, valamint amennyiben az MFGT honlapján leköthető Napi peak plusz kapacitást hirdet meg, akkor a jelen táblázat 4. pontja szerinti feltételekkel vagy amennyiben a Rendszerhasználónak már nem áll rendelkezésre Keretösszeg Napi Peak plusz listaáron.

Csökkenti

0,0934 (Ft/kWh/év)

2

Keretösszeg shift

A következő tárolói évre átvihető keretösszeg, de kizárólag nem „Expressz” szolgáltatásra elkölthető keretösszeg

Maximum a keretösszeg 50%-a átvihető

-

3

Be-, kitárolási kapacitás növelés

A Keretösszegnek megfelelő értékig Napi peak plusz nem megszakítható ki- és betár csúcskapacitás szolgáltatás díjkedvezménnyel vehető igénybe. A rendszerhasználó az adott gáznapra rendelkezésére álló nem megszakítható be- és kitárolási kapacitásainak 100%-ig vehet igényben kedvezményes árú be-, kitárolási csúcskapacitást.

Csökkenti

0,0176 Ft/kWh

4

Ellenirányú tárolás

A Keretösszegnek megfelelő értékig be-, kitárolási ciklussal ellentétes ellenirányú tárolást biztosító Storage plusz szolgáltatás 88%-os díjkedvezménnyel vehető igénybe.

Csökkenti

0,039 Ft/kWh

5

Órás nominálás toleranciasávon feletti módosítása

A Keretösszegnek megfelelő értékig a Tárolói gáznapon belüli rugalmasság (Intraday nomination plusz) szolgáltatás, amely a gáznap első nominálásától toleranciasávot meghaladó mértékben történő újranominálás lehetőségét biztosítja.

Csökkenti

0,325 Ft/kWh

6

Megszakítható Be- és Kitárolási Kapacitás Szolgáltatás

A Rendszerhasználó az aktuális tárolói évre vonatkozó megszakítható kapacitás meghirdetésben szereplő mennyiségű megszakítható be- és kitárolási kapacitást vehet igénybe az adott tárolói év be- és kitárolási időszakában.

Csökkenti

0,0176 Ft/kWh

7

Gázkölcsön szolgáltatás

Amennyiben az MFGT Gázkölcsön szolgáltatást hirdet meg és azt a Rendszerhasználó igénybe veszi, a Gázkölcsön szolgáltatás díjait (Egyszeri rendelkezésre tartási díj, Kölcsöndíj és Adminisztrációs díj) a keretösszegből fedezheti.

Csökkenti

A gázkölcsön szolgáltatás szerződés ára az irányadó

 

A Napi Peak plusz, Storage plusz, Tárolói gáznapon belüli rugalmasság, Megszakítható Be- és Kitárolási Kapacitás szolgáltatások részletes leírását, rendelkezésre állását és az igénybevétel feltételeit az MFGT Üzletszabályzata és Díjjegyzéke tartalmazza.

 

 

Hivatkozások

Üzletszabályzat:

http://www.mfgt.hu/hu-HU/Ugyfelek/Szabalyozas-es-eljarasok/Uzletszabalyzat

Díjjegyzék:

http://mfgt.hu/hu-HU/Ugyfelek/Szolgaltatasok-es-dijak

 

1. számú melléklet: Expressz szerződés minta 1 tárolói évre

2. számú melléklet: Expressz szerződés minta több tárolói évre