Magyar Földgáztároló Zrt. 2021-2022. tárolói évre szóló tárolói kapacitás meghirdetése, leköthető kapacitások 2021. április 1-től

Tájékoztatjuk a Tisztelt Partnereinket, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (továbbiakban: GET), valamint az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletben (továbbiakban: GET Vhr.) foglaltaknak és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (továbbiakban: ÜKSZ) 2.1.4.2. pontjának megfelelően a Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban: MFGT) internetes honlapján (www.magyarfoldgaztarolo.hu) és Informatikai Platformján közzétette a 2021. április 1-től egy tárolói évre, és annak egész számú többszörösére leköthető szabad be-, és kitárolási, valamint mobilkapacitásait az egyesített földgáztárolóra vonatkozóan, melyek az MFGT honlapján a következő linken megtalálhatóak a „MFGT elérhető szabad és lekötött kapacitások” menüpont alatt:

 

http://mfgt.hu/hu-HU/Adatpublikalas/Taroloi-kapacitasok-es-napi-adatok

 

Az MFGT a fenti kapacitásokat az ÜKSZ 2.1.4.3.1. pontja szerint „önállóan” hirdeti meg.

A tárolási díjak kiszámítása és megfizetése a H88/2021. MEKH határozat szerint történik.

Felhívjuk figyelmét, hogy a meghirdetett kapacitások az ÜKSZ és az MFGT Üzletszabályzatának 8. számú melléklete szerinti műszaki feltételekkel állnak rendelkezésre.

 

A mindenkori fizikailag elérhető szerződött betárolási és kitárolási kapacitásokra vonatkozó információk az MFGT internetes honlapján (www.magyarfoldgaztarolo.hu) megtalálhatóak. Az MFGT az információkat folyamatosan frissíti.

A fentiekkel kapcsolatban felhívjuk a Tisztelt Partnereink figyelmét a kapacitás lekötés szempontjából kiemelten fontos alábbi információkra:

  • egy adott gáznapon betárolás vagy kitárolás csak akkor teljesíthető, ha akkora mennyiségű rendszerhasználói igény érkezik, ami eléri vagy meghaladja a műszakilag minimálisan betárolható, vagy kitárolható mennyiségeket,

  • a betárolási és kitárolási kapacitások az aktuális tárolói töltöttség függvényében változnak.

 

Kapacitás lekötés (igénybejelentés) folyamata:

 

A kapacitás lekötési folyamat, ezen belül a földgáztárolói kapacitások meghirdetése, valamint a rendszerhasználók által igényelt kapacitások megadása és a lekötéshez szükséges dokumentumok benyújtása az MFGT Informatikai Platformján és papíralapon történik. Amennyiben az MFGT Informatikai Platformján történő kapacitás lekötéssel kapcsolatban kérdésük van, kérjük, jelezzék, és igény esetén oktatást szervezünk az érintett Partnereinknek.

 

A lekötési igények tartalmi követelményeit az ÜKSZ 2.1.4.3.1. pontja és az MFGT Üzletszabályzatának 3.1.1. pontja tartalmazza.

 

A leadott kapacitás lekötési igényeket összesítve kell megadni ESZ és nem ESZ bontásban (1. számú melléklet), figyelembe véve a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.19.) Kormányrendelet 30. §-a szerint az ESZ szolgáltatókra vonatkozó rendelkezéseket.

A kapacitás lekötési igényeket az MFGT folyamatosan fogadja, a lekötési igények beérkezésének határideje az ÜKSZ 2.1.4.3.1. pontjának megfelelően: 2021. március 1-je.

 

A rendelkezésre álló kapacitásokat az igénylők között az ÜKSZ 2.1.4.3.1. pontjának vonatkozó rendelkezései szerint osztja szét az MFGT.

 

 

Kérdés esetén forduljanak kollégáinkhoz:

 

Deme Krisztián - Kereskedelem, Marketing, Szabályozás vezető

e-mail: demek@mfgt.hu

tel: +36 30 663 0124

fax: +36 1 354 7045

 

Horváth Hajnalka

e-mail: horvathh@mfgt.hu

tel: +36 30 748 9971

fax: +36 1 354 7045

 

Tóth Dóra

e-mail: tothd@mfgt.hu

tel: +36 20 236 1972

fax: +36 1 354 7045

 

 

Mellékletek:

 

  1. számú: Jelentkezés tárolói szolgáltatásra (minta) 
  2. számú: A tárolásra kerülő földgáz minőségének betartására való kötelezettségvállalás (minta)