Árverés meghirdetés – 2021/4.

A Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban MFGT) a mai napon Gázkölcsön szolgáltatás igénybevételére árverést hirdet meg 2022.09.01 – 2023.09.01 időszakra vonatkozóan. Az árverést az MFGT bonyolítja le az 1. sz. melléklet szerinti Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./B. dokumentumban foglaltak szerint.

Árverés részletei:

 

Árverés neve

2021/4.

 

Árverés Típusa

Gázkölcsön/minimumár

Regisztrációs határidő

2021.09.20. 10:00

 

Részteljesítés

Igen

Ajánlatbeadás határidő

2021.09.21. 12:00

 

Ajánlat pénzneme

Forint

Szolgáltatás

Gázkölcsön _2022_2023

 

Maximum ajánlati ár

Gázkölcsön szolgáltatás Szolgáltatási díjára vonatkozóan –

a jelen árverés keretében –

a Kiíró nem határoz meg Maximum árat

Ajánlati Időszak

2022.09.01 – 2023.09.01.

 

Ajánlati ár mennyiségi egysége

0,01

Egy csomag tartalma

 

 

Minimum ajánlati csomagszám

1

db

 

Földgáz gázenergia

1000 000

kWh

 

Maximum ajánlati csomagszám

1 254

db

 

Mobil kapacitás

0

kWh

 

Ajánlat/résztvevő

1

db

 

Betárolási kapacitás

0

kWh/nap

 

Az ajánlati ár tartalmazza a földgáz gázenergia kölcsön

díját viszont nem tartalmazza a kapcsolódó mobil kapacitás,

kitárolási kapacitás és betárolási kapacitás

díját valamint a forgalmi díjakat és az ÁFA-t.

 

Kitárolási kapacitás

0

kWh/nap

 

Betárolási ciklus

2022.09.01 – 2022.09.30.

2023.04.01 – 2023.08.31.

 

Kitárolási ciklus

2022.10.01 – 2023.03.31.

 

 

Az Árverés az MFGT informatikai platformján érhető el, előzetes regisztrációt követően (https://nom.mfgt.hu/SMCS.html).

Regisztráció

A kapacitás árverésen csak azok a kapacitásigénylők tehetnek ajánlatot, akik jogosultak a tárolói hozzáférésre, valamint a 2021/22 tárolói évre vonatkozó regisztrációs eljárás során beküldött dokumentumai elfogadásra kerültek.

A regisztrációhoz szükséges dokumentumok:

 • 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat mind belföldön mind külföldön bejegyzett gazdasági társaság esetén, és külföldön bejegyzett gazdasági társaság esetén, annak magyar vagy angol nyelvű (nem szükséges, hogy hitelesített legyen, Magyarországon bejegyzett társaság esetében az Igazságügyi Minisztérium-i online verzió elfogadott – http://www.e-cegjegyzek.hu/ ) fordítása, másolatban.

 • „IT Platform (SMCS) regisztrációs adatlap és Meghatalmazás” (MFGT Üzletszabályzat 5.3. számú melléklete: Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./B. 1. számú melléklet) eredeti példánya (3. számú melléklet)

 • Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok esetén a „IT Platform (SMCS) regisztrációs adatlap és Meghatalmazás”-t aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata.

 • Külföldön bejegyzett gazdasági társaságok esetén a „IT Platform (SMCS) regisztrációs adatlap és Meghatalmazás”-t aláíró cégjegyzésre jogosult(ak)

  a) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata és ezek magyar, vagy angol nyelvű fordításának másolata;

  b) vagy két tanú előtt saját kezűleg aláírt aláírás-mintájának eredeti példánya (5. számú melléklet), továbbá az aláírók valamely személyes okmányának az aláírást tartalmazó oldalának másolata (postai vagy e-mail üzenet útján).

A kapacitás árverésen való részvétel feltétele a fentiekben részletezett, a regisztrációhoz szükséges dokumentumok maradéktalan megküldése a regisztráció MFGT általi elfogadásához, amely történhet postai úton vagy e-mail üzenet útján is, azonban utóbbi esetben az ajánlattételt megelőzően szükséges az eredeti dokumentumok megküldése is, melynek elmaradása esetén a regisztráció érvénytelen, így az ajánlat sem kerülhet értékelésre. A dokumentumok tartalmában a beadást követően bekövetkezett változásokról a résztvevő köteles tájékoztatni az MFGT-t. 

Továbbá a kapacitás árverésen való részvétel feltétele a felsorolt dokumentumoknak a jelen árveréshez meghatározott regisztrációs határidőig történő kézbesítése. A regisztrációs eljárásban meghatározott határidő után beérkezett regisztrációk ugyan elfogadásra kerülhetnek, azonban a kapacitásigénylőt csak a későbbi, 2021/2022-as tárolói évben meghirdetett árveréseken való ajánlatadásra jogosítják fel, jelen árverés meghirdetés szempontjából érvénytelennek minősülnek.

Az MFGT fenntartja a jogot, hogy – amennyiben a beküldött dokumentumok egyedi vizsgálata során formai, illetve tartalmi hiányosságot, vagy egyéb nem megfelelőséget (pl: késedelmet) tapasztal – hiánypótlásra szólíthatja fel a résztvevőt, aki a hiánypótlás nem – az MFGT által adott – határidőben történő teljesítése vagy nem teljesítése esetén nem rendelkezhet érvényes regisztrációval az árverésre vonatkozóan.

Érvényes regisztráció esetén az MFGT a regisztráció tényét e-mailen keresztül az Ajánlattevő felé megerősíti.

A regisztráció során az MFGT kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy az árverésre benyújtott adatokat titkosan kezeli, harmadik félnek nem szolgáltatja ki.

Meghirdetett szolgáltatás, Gázkölcsön:

A Kölcsönvevő legkorábban 2022. szeptember 1-i gáznap végéig az egyesített tárolóban az árverésen elnyert teljes Gázmennyiséget átveszi, majd legkésőbb

 

 1. amennyiben a Kölcsönvevő nem rendelkezik 2023/2024 tárolói év kapcsán tárolói szerződéssel: 2022. szeptember 1-ei gáznap kezdetétől 2023. március 31-ei gáznap végéig, vagy

 2. amennyiben a Kölcsönvevő rendelkezik 2023/2024 tárolói év kapcsán tárolói szerződéssel: 2022. szeptember 1-ei gáznap kezdetétől 2023. augusztus 31-i gáznap végéig, vagy

 3. amennyiben a szerződéskötéskor a) pont szerinti Kölcsönvevő, a Kölcsön szerződés hatálya alatt a 2023/2024 tárolói évre tárolói szerződést köt, akkor a b) pont szerinti visszatöltési időpontot is választhatja,

 4. a Kötelező Visszaadásra való felhívása esetén a Felszólításban meghatározott gáznap végéig visszaadja.

 

A szolgáltatás egyik feltétele, annak elfogadása, hogy amennyiben a kölcsönadást követően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) felszólítása, vagy a Get. 141./G § (3) bekezdése alapján, a miniszter rendelete (továbbiakban Kötelező Visszaadás) esetén, az MFGT által megküldött felszólításban szereplő határidőn belül a teljes kölcsönvett Gázmennyiséget vissza kell pótolni (betárolni).

 

 

A meghirdetett Gázkölcsön Szolgáltatási díja:

 

  1. Szolgáltatási díj tartalmazza:

 • a kölcsönadott földgáz Kölcsönvevő rendelkezésére bocsátásának napjától a Kölcsönadott Földgáz visszaadásának napjáig tartó időszakra a Kölcsönvevő által fizetendő díjat (kölcsön díj) + ÁFA.

  Szolgáltatási díj nem tartalmazza:

 • a kölcsönadott Gázmennyiséghez kapcsolódó mobilkapacitást,

 • a földgáz Gázmennyiség ki- illetve betárolásához kapcsolódó ki- illetve betárolási kapacitásokat,

 • a földgáz Gázmennyiség ki- illetve betárolásához kapcsolódó forgalmi díjakat.

   

  1. Szolgáltatási díj mértéke:

   az árverésre beadott mennyiségi igény (kWh) és a kölcsön teljes időtartamára vonatkozó árajánlat (Ft/kWh) szorzata határozza meg.

    

   Abban az esetben, ha a visszaadás a 2023. augusztus 31-i gáznapot megelőzően történik az MFGT nem fizet vissza a kölcsöndíjból.

    

A Gázkölcsön szolgáltatás sem elsődlegesen, sem másodlagosan nem kereskedhető.

Fizetési feltételek:

 

A Kölcsön díjra vonatkozó számla kiállítása a Gázkölcsön szerződés hatályba lépését követően történik fizetési határideje a számla kiállításától számított 15. nap. Az MFGT a teljes kölcsön díjat előre számlázza ki a kölcsönvevőnek. A teljes kölcsön díj megfizetése a feltétele annak, hogy a Gázmennyiség a kölcsönvevő gázmérlegében jóváírásra kerüljön legkorábban 2022. szeptember 1-én.

 

A Gázkölcsönhöz kapcsolódó forgalmi és egyéb termékek díjainak számlázása havi ütem szerint történik.

 

Biztosíték:

A Kölcsönadott Földgáz visszaadásának biztosítékául a Kölcsönvevő – választása szerint – bankgaranciát, vagy betárolt gáz garanciát, vagy e két biztosíték fajtát vegyesen ad az MFGT-nek.

További részletek a Meghirdetéshez csatolt mintaszerződésben találhatók meg.

Záró rendelkezések:

Az eredményes ajánlattevőket az MFGT a kiértékelést követően 2021. szeptember 21. 14:00 óráig értesíti.

Az árverést követően az elnyert csomagokra az MFGT és az adott Gázmennyiséget elnyerő Ajánlattevő „Szerződés földgáz kölcsön adásáról és kölcsön vételéről” szóló mintaszerződést (4. számú melléklet) kötnek az árverést követő 5 munkanapon belül.

A Kiíró (MFGT) kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a Gázkölcsön 2021/4. sz. árverés címmel meghirdetett nyílt tárolói elektronikus gázkölcsön Árverést annak eredményhirdetéséig indoklás nélkül visszavonja.

Az Árverés visszavonása esetén, a Kiíró a pályázók felmerülő kárait, költségeit nem téríti meg.

Az ajánlattevők az árverésen történő részvétellel elfogadják, hogy jelen kapacitás árverésen elnyert mennyiséghez Expressz Szolgáltatást az MFGT a már meglévő tárolói lekötések miatt nem biztosít.

Az árveréssel kapcsolatos további kérdések megválaszolására és információszolgáltatásra az MFGT által kijelölt kapcsolattartókat, Horváth Hajnalka (Tel: +36 30 748 9971, e-mail: horvathh@mfgt.hu; Tóth Dóra (Tel: +36 20 236 1972, e-mail: tothd@mfgt.hu) kereskedelmi szakértőket keressék.

 

Mellékletek:

 1. Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./B.

 2. Elektronikus Árverési rendszer útmutató

 3. IT Platform (SMCS) regisztrációs adatlap és Meghatalmazás

 4. Szerződés földgáz kölcsön adásáról és kölcsön vételéről szóló mintaszerződés

 5. Aláírás minta