EN | HU

2021

Árverés meghirdetés – 2021/6.

A Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban MFGT) a mai napon szabad tárolói kapacitások lekötésére árverést hirdet meg a 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 és 2025/2026-es tárolói évekre. A kapacitás árverést az MFGT bonyolítja le az 1. sz. melléklet szerinti Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./B. dokumentumban foglaltak szerint.

2021-12-09

Árverés meghirdetés – 2021/5.

A Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban MFGT) a mai napon szabad tárolói kapacitások lekötésére árverést hirdet meg a 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 és 2025/2026-es tárolói évekre. A kapacitás árverést az MFGT bonyolítja le az 1. sz. melléklet szerinti Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./B. dokumentumban foglaltak szerint.

2021-11-12

Árverés meghirdetés – 2021/4.

A Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban MFGT) a mai napon Gázkölcsön szolgáltatás igénybevételére árverést hirdet meg 2022.09.01 – 2023.09.01 időszakra vonatkozóan. Az árverést az MFGT bonyolítja le az 1. sz. melléklet szerinti Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./B. dokumentumban foglaltak szerint.

2021-09-15

Árverés meghirdetés – 2021/3.

A Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban MFGT) a mai napon gázkölcsön plusz szolgáltatás igénybevételére árverést hirdet meg 2021.09.01 – 2022.09.01 időszakra vonatkozóan. Az árverést az MFGT bonyolítja le az 1. sz. melléklet szerinti Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./B. dokumentumban foglaltak szerint.

2021-04-30

Árverés meghirdetés – 2021/2.

A Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban MFGT) a mai napon gázkölcsön plusz szolgáltatás igénybevételére árverést hirdet meg 2021.09.01 – 2022.09.01 időszakra vonatkozóan. Az árverést az MFGT bonyolítja le az 1. sz. melléklet szerinti Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./B. dokumentumban foglaltak szerint.

2021-04-26

Árverés meghirdetés – 2021/1.

A Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban MFGT) a mai napon szabad tárolói kapacitások lekötésére árverést hirdet meg a 2021/22-es tárolói évre. A kapacitás árverést az MFGT bonyolítja le az 1. sz. melléklet szerinti Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./B. dokumentumban foglaltak szerint.

2021-04-01

Előzetes Regisztrációs eljárás az Magyar Földgáztároló Zrt. 2021/2022 tárolói évben meghirdetésre kerülő árveréseire

Az Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban: MFGT) a 2021/2022 tárolói évben meghirdetésre kerülő kapacitás árveréseihez kapcsolódóan előzetes regisztrációs lehetőséget kínál fel az árveréseken történő részvétel megkönnyítése érdekében.

2021-04-01

Közlemény

Tekintettel a MEKH legfrissebb üzletszabályzatunk elfogadása kapcsán tett észrevételére (7/b pont) és a koronavírus okozta pandémiás helyzetre a „Magyar Földgáztároló Zrt. 2021-2022. tárolói évre szóló tárolói kapacitás meghirdetése, leköthető kapacitások 2021. április 1-től” tárgyú meghirdetés kapcsán kialakuló esetleges túljegyzés esetén a személyes árverési eljárás lefolytatása helyett az MFGT a következő eljárásrendet alkalmazza:

2021-02-23

MFGT Megszakítható Be- és Kitárolási Kapacitás Szolgáltatás Meghirdetése

A Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) a mai napon ajánlati felhívást tesz közzé megszakítható be- és kitárolási kapacitások lekötésére, a 2021/2022 tárolói évre vonatkozóan.

2021-02-15

„Expressz Szolgáltatások” igénybevételére vonatkozó meghirdetés - Frissítve

Mindazon, a kizárólag a 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról („Get.”) és a kapcsolódó 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról (Vhr.) hatálya alá tartozó rendszerhasználó („Rendszerhaszáló”), aki az MFGT-vel kötött szerződés alapján 2022/23 és 2030/31 tárolói évek közötti időszakra vonatkozó Kapacitás Lekötési szerződéssel (tartalma: betárolási kapacitás – mobilkapacitás – kitárolási kapacitás, továbbiakban: Kapacitás Lekötés) rendelkezik, jogosult lesz minden 1 000 000 kWh mobilkapacitás lekötés után, a keretösszeg díjának megfizetése mellett, keretösszeg erejéig „A keretösszeg terhére az igénybe vehető „Expressz szolgáltatások” és díjai” fejezetben részletezett szolgáltatások igénybevételére a Kapacitás Lekötési szerződéssel megegyező szerződéses időszakban.

2021-02-10

Magyar Földgáztároló Zrt. 2021-2022. tárolói évre szóló tárolói kapacitás meghirdetése, leköthető kapacitások 2021. április 1-től

Tájékoztatjuk a Tisztelt Partnereinket, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (továbbiakban: GET), valamint az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletben (továbbiakban: GET Vhr.) foglaltaknak és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (továbbiakban: ÜKSZ) 2.1.4.2. pontjának megfelelően a Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban: MFGT) internetes honlapján (www.magyarfoldgaztarolo.hu) és Informatikai Platformján közzétette a 2021. április 1-től egy tárolói évre, és annak egész számú többszörösére leköthető szabad be-, és kitárolási, valamint mobilkapacitásait az egyesített földgáztárolóra vonatkozóan, melyek az MFGT honlapján a következő linken megtalálhatóak a „MFGT elérhető szabad és lekötött kapacitások” menüpont alatt:

2021-01-29

Közlemény

A Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) ezúton tájékoztatja ügyfeleit arról, hogy a honlapján 2020. március 23-án közzétett „Expressz Szolgáltatások” igénybevételére vonatkozó meghirdetés 2021/22 tárolói évre című hirdetményben foglalt szolgáltatások kapcsán további szerződés nem köthető, mert az MFGT alap kapacitásainak értékesítése befejeződött.

2021-01-22