„Expressz Szolgáltatások” igénybevételére vonatkozó meghirdetés 2021/22 tárolói évre – lezárult 2021.01.22-én.

Igénybevétel feltételei

Mindazon, a kizárólag a 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról („Get.”) és a kapcsolódó 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról (Vhr.) hatálya alá tartozó rendszerhasználó („Rendszerhasználó”), aki az MFGT-vel kötött szerződés alapján, a jelen meghirdetés napján vagy a 2021/22-es tárolói év során, a 2021/22 tárolói évre vonatkozó tárolói kapacitás lekötéssel (tartalma: betárolási kapacitás – mobilkapacitás – kitárolási kapacitás, továbbiakban: Kapacitás Lekötési Szerződés) rendelkezik, jogosult lesz minden 1 000 000 kWh mobilkapacitás lekötés után, 84.400.-Ft + ÁFA keretösszeg megfizetése esetén „A keretösszeg terhére az igénybe vehető „Expressz szolgáltatások” és díjai” fejezetben részletezett szolgáltatások igénybevételére 2021. április 1. és 2022. március 31. időszakban.

Az „Expressz szolgáltatások” igénybevételére az a Rendszerhasználó jogosult, amelynek a 2021/22-es tárolói évben rendelkezésére áll – legalább 1 000 000 kWh lekötött mobilkapacitás, és a hozzá tartozó, betárolási, kitárolási kapacitás (továbbiakban: Kapacitás Lekötés).

Keretösszeg meghatározása

1 000 000 kWh mobilkapacitás lekötés által generált egységnyi „Keretösszeg” számításának módja:

0,0844 Ft/kWh/tárolói év*1 000 000 kWh

Az egységnyi Keretösszeg díja minden 1 000 000 kWh mobilkapacitás lekötésenként:

84 400 Ft + ÁFA/2021/2022 tárolói év, azaz nyolcvannégyezer négyszáz forint + ÁFA /2021/2022 tárolói év

A fentiek szerinti Kapacitás Lekötéssel rendelkező Rendszerhasználó jogosult nyilatkozni a jelen meghirdetést vagy a későbbi Kapacitás Lekötést követő 21. nap végéig, hogy az Expressz szolgáltatást és a fenti módon kalkulált teljes keretösszeget igénybe kívánja-e venni/megfizetni vagy nem (részleges keretösszeg igénybevételre/megfizetésére a Rendszerhasználó nem jogosult).

A fentiek szerinti Kapacitás Lekötéssel rendelkező Rendszerhasználó, amennyiben fentiek szerint lekötötte az Expressz szolgáltatást, 2021. január 15-ig köteles nyilatkozni a keretösszeg terhére igénybe vehető „Expressz szolgáltatások” és díjai” fejezet 1. pontja szerinti „Csak mobil” kapacitás lekötés mennyiségről (kWh).

 

Fizetési ütemezés

A keretösszeg díja tárolói évre egy összegben, 2021. március 31-ig előre fizetendő.

Az „Expressz szolgáltatás csomag” szerződés megkötésekor az MFGT részéről a 2021. április 1. és 2022. március 31. tárolói időszak végéig szóló időszakos elszámolású számla kerül kiállításra. A szerződés hatályba lépésének a feltétele a teljes számlázott összeg megfizetése.

A szerződés hatálya alatt az MFGT a havi tényleges szolgáltatás igénybevételről számviteli bizonylatot állít ki, meghatározva ezzel a már elfogyasztott és a még rendelkezésre álló keretösszeget.

A Napi Peak plusz, Storage plusz és Tárolói gáznapon belüli rugalmasság szolgáltatás igénybevétele esetén, amíg a Rendszerhasználó Keretösszegét ki nem meríti a szolgáltatások ellenértéke a Keretösszegből kerül levonásra.

 

„Take or pay” (TOP) kötelezettség

A Rendszerhasználónak az „Expressz szolgáltatás” csomag keretösszege kapcsán a tárolói év utolsó napján 50% „Take or pay” (TOP) kötelezettsége van. A tárolói év végén a Keretösszegből fennmaradó összeg „Take or Pay” (TOP) kötelezettségként kerül elszámolásra, azaz az 50%-ból el nem fogyasztott rész nem vihető át a következő tárolói évre, és MFGT azt nem fizeti vissza.

A Keretösszeg fennmaradó maximum 50%-a, a következő tárolói évre átvihető (shift), és az akkor igénybe vett, aktuális árú szolgáltatások igénybevételére felhasználható (pl. havi kapacitásdíjakba beszámítható).

Az MFGT nem vállal kötelezettséget arra, hogy Expressz Szolgáltatásokat a jelen meghirdetésen kívül a 2021/22-as tárolói évet követően is meghirdet.

Az egyéb feltételeket az Expressz Szolgáltatásokra vonatkozó mintaszerződés tartalmazza.

A keretösszeg terhére igénybe vehető „Expressz szolgáltatások” és díjai

Sorszám

Megnevezés

Tartalom

Keretösszegre gyakorolt hatása

Nettó ár

1

„Csak mobil” kapacitás lekötés

A keretösszeg értékének 81 %-áig köthető le. Az ily módon lekötött mobilkapacitás a Rendszerhasználó egyéb szerződéseiben szereplő ki- és betár kapacitással tölthető fel illetve tárolható ki, valamint amennyiben az MFGT honlapján leköthető Napi peak plusz kapacitást hirdet meg, akkor a jelen táblázat 4. pontja szerinti feltételekkel vagy amennyiben a Rendszerhasználónak már nem áll rendelkezésre Keretösszeg Napi Peak plusz listaáron.

Csökkenti

0,0907 (Ft/kWh/év)*

2

Keretösszeg shift

A következő tárolói évre átvihető , de kizárólag nem „Expressz” szolgáltatásra elkölthető keretösszeg

Maximum a keretösszeg 50%-a átvihető

-

3

Be-, kitárolási kapacitás növelés

A Keretösszegnek megfelelő értékig Napi peak plusz nem megszakítható ki- és betár csúcskapacitás szolgáltatás díjkedvezménnyel vehető igénybe. A rendszerhasználó az adott gáznapra rendelkezésére álló nem megszakítható be- és kitárolási kapacitásainak 100%-ig vehet igényben kedvezményes árú be-, kitárolási csúcskapacitást.

Csökkenti

0,0176 Ft/kWh

4

Ellenirányú tárolás

A Keretösszegnek megfelelő értékig be-, kitárolási ciklussal ellentétes ellenirányú tárolást biztosító Storage plusz szolgáltatás 88%-os díjkedvezménnyel vehető igénybe.

Csökkenti

0,039 Ft/kWh

5

Órás nominálás toleranciasávon feletti módosítása

A Keretösszegnek megfelelő értékig a Tárolói gáznapon belüli rugalmasság (Intraday nomination plusz) szolgáltatás, amely a gáznap első nominálásától toleranciasávot meghaladó mértékben történő újranominálás lehetőségét biztosítja.

Csökkenti

0,325 Ft/kWh

6

Gázkölcsön szolgáltatás

Amennyiben az MFGT Gázkölcsön szolgáltatást hirdet meg és azt a Rendszerhasználó igénybe veszi, a Gázkölcsön szolgáltatás díjait (Egyszeri rendelkezésre tartási díj, Kölcsöndíj és Adminisztrációs díj) a keretösszegből fedezheti.

Csökkenti

A gázkölcsön szolgáltatás szerződés ára az irányadó

*indexálása a szerződésben részletezettek szerint történik.

A Napi Peak plusz, Storage plusz, Tárolói gáznapon belüli rugalmasság szolgáltatások részletes leírását, rendelkezésre állását és az igénybevétel feltételeit az MFGT Üzletszabályzata és Díjjegyzéke tartalmazza.

Egyéb rendelkezések

Jelen meghirdetésben foglalt határidő elteltéig (azaz 2021. január 15-ig) az MFGT tárolói mobil kapacitásának értékesítését – a jelen meghirdetéssel érintett, lekötéssel rendelkező Rendszerhasználók számára felajánlott, elméleti maximális kapacitásmennyiség erejéig – felfüggeszti.

Hivatkozások

Üzletszabályzat:

http://www.mfgt.hu/hu-HU/Ugyfelek/Szabalyozas-es-eljarasok/Uzletszabalyzat

Díjjegyzék:

http://www.mfgt.hu/hu-HU/Ugyfelek/Szolgaltatasok-es-dijak

1. számú melléklet: Expressz szerződés minta

2. számú melléklet: Expressz szolgáltatások igénybevétele