Közlemény

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a MEKH H2497/2019. számú határozatával jóváhagyta 2019. október 1-től hatályos Üzletszabályzatunkat: http://mfgt.hu/hu-HU/Ugyfelek/Szabalyozas-es-eljarasok/Uzletszabalyzat

 

Üzletszabályzatunk fő változásai a következők:

2019. október 1-től hatályba lépő ÜKSZ és ÜSZ összehangolása

 • A földgáztároló engedélyes Betárolási és kitárolási kapacitást megszakíthatóként is értékesíthet abban az esetben is, ha a tárolói nem megszakítható kapacitás nem került még teljes mértékben értékesítésre;

 • Megszakíthatósági sorrend szabályainak definiálása;

 • Kapacitás lekötés, nominálás és allokálás szabályainak meglévő gyakorlatunkhoz igazodó írásos kiegészítése;

 • Üzletszabályzat ÜKSZ hivatkozásainak aktualizálása.

Üzleti környezet változásából adódó módosítások

 • Egyedi szolgáltatásokra vonatkozó átmeneti részek véglegesen kivezetésre kerültek az Üzletszabályzatból, a szolgáltatások leírása a honlapon található Díjjegyzékben található: http://www.mfgt.hu/hu-HU/Ugyfelek/Szolgaltatasok-es-dijak;

 • Megszakítható szolgáltatások biztosítása egységesen egyedi szolgáltatás keretében történik;

 • ÁSZF fejezet aktualizálása. Szerződéses viszonyokat érintő mellékletek áthelyezése az ÁSZF mellékletbe: „5. Elszámolás során alkalmazott számítási eljárások, paraméterek”, „6. Szerződéses biztosítékra vonatkozó szabályok”, „7. Szerződésszegés esetén alkalmazandó eljárás” mellékletek áthelyezésre kerültek a „4. Általános Szerződési Fejezetek” mellékletbe;

 • ÁSZF lényegesen eltérő feltételeiben történő változás kommunikációja rendszerhasználókkal;

 • Vis maior definíciójának és MFGT kárfelelősség alóli mentesülés eseteinek pontosítása;

 • Mintaszerződések felülvizsgálata és szövegezésük frissítése (pl.: Közvámraktár szerződés frissítése - vámoltatás, egyedi szolgáltatások leírásának kivétele);

 • Tárolói kapacitás átadás esetének pontosítása rendszerhasználó váltáskor;

 • Gázgarancia képlet KWh alapú elszámolásra történő aktualizálása;

 • E-számla biztosítása lehetségessé válik;

 • Közvámraktár és portfolió szolgáltatások árkorrekciója;

 • Tárolói kapacitásdíj fizetési feltételeinek kiegészítése;

 • Mintaszerződések „IRÁNYADÓ JOG, VITÁK RENDEZÉSE” pontjának módosítása

Jogszabályi változások

 • GDPR: adatkezelésre vonatkozó rendelkezések beépítése;

 • Függelék (szervezeti ábra, vonatkozó jogszabályok és érdekképviseleti szervek felsorolása) kivezetése 80/2019. (IV. 15.) Korm. rendelet alapján.

 

Köszönjük az Üzletszabályzat aktualizálásához nyújtott együttműködést!