EN | HU

Magyar Földgáztároló Zrt. 2019-2020. tárolói évre szóló tárolói kapacitás meghirdetése, leköthető kapacitások 2019. április 1-től

Tájékoztatjuk a Tisztelt Partnereinket, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (továbbiakban: GET), valamint az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletben (továbbiakban: GET Vhr.) foglaltaknak és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (továbbiakban: ÜKSZ) 8.11. pontjának megfelelően a Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban: MFGT) internetes honlapján (www.magyarfoldgaztarolo.hu) és Informatikai Platformján közzétette a 2019. április 1-től egy tárolói évre, és annak egész számú többszörösére - legfeljebb 10 tárolói évre - leköthető szabad be-, és kitárolási, valamint mobilkapacitásait az egyesített földgáztárolóra vonatkozóan az alábbiaknak megfelelően:

 

Leköthető mobilkapacitás

43 509 000000 kWh

Leköthető betárolási kapacitás

302 593 442 kWh/nap

Leköthető kitárolási kapacitás

528 363 442 kWh/nap

 

 

Terhelésváltási sebességek:*

Maximális betárolási terhelésváltási sebesség: 10 000 - 110 000 m3/óra/óra

Maximális kitárolási terhelésváltási sebesség: 10 000 - 185 000 m3/óra/óra

 

*Az elérhető terhelésváltási sebesség az egyesített tárolóra vonatkozik, és a megadott értékek között változhat az egyesített tároló adott tárolói összeállításának, az egyes tárolók töltöttségének és pillanatnyi tárolási ütemének függvényében.

 

Az MFGT a fenti kapacitásokat nem csomagban hirdeti meg.

A tárolási díjak kiszámítása és megfizetése a mindenkor hatályos 8/2016 (X.13.) MEKH rendelet, 11/2016 (XI.14.) MEKH rendelet és 13/2016 (XII.20.) MEKH rendelet szerint történik.

Felhívjuk figyelmét, hogy a meghirdetett kapacitások az ÜKSZ és az MFGT Üzletszabályzatának 12. sz. melléklete szerinti műszaki feltételekkel állnak rendelkezésre.

 

A mindenkori betárolási és kitárolási kapacitások változásaira (+/-) vonatkozó információk az MFGT internetes honlapján (www.magyarfoldgaztarolo.hu) elérhetőek. Az MFGT az információkat folyamatosan frissíti.

A fentiekkel kapcsolatban felhívjuk a Tisztelt Partnereink figyelmét a kapacitás lekötés szempontjából kiemelten fontos alábbi műszaki információkra:

  • egy adott gáznapon betárolás vagy kitárolás csak akkor teljesíthető, ha akkora mennyiségű rendszerhasználói igény érkezik, ami eléri vagy meghaladja a műszakilag minimálisan betárolható, vagy kitárolható mennyiségeket,

  • a betárolási és kitárolási kapacitások az aktuális tárolói töltöttség függvényében változnak.

 

A meghirdetett kapacitásokra legkésőbb 2019. március 4-ig kapacitás lekötési kérelmet kell benyújtani az MFGT-hez.

 

Ennek tartalmi követelményeit az ÜKSZ 8.11.1.3. pontja és az MFGT Üzletszabályzatának 3.1.1. pontja tartalmazza.

 

A 2019/2020 tárolási évre leadott igényeket összesítve kell megadni ESZ és nem ESZ bontásban, figyelembe véve a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.19.) Kormány rendelet 30. §-a szerint az ESZ szolgáltatókra vonatkozó rendelkezéseket.

A kapacitás lekötési igényeket az MFGT folyamatosan fogadja, az igények beérkezésének határideje 2019. március 4-e.

 

A kapacitás lekötési folyamat, ezen belül a földgáztárolói kapacitások meghirdetése, valamint a rendszerhasználók által igényelt kapacitások megadása és a lekötéshez szükséges dokumentumok benyújtása az MFGT Informatikai Platformján történik. Amennyiben az MFGT Informatikai Platformján történő kapacitás lekötéssel kapcsolatban kérdésük van, kérjük, jelezzék, és igény esetén oktatást szervezünk az érintett Partnereinknek.

 

A rendelkezésre álló kapacitásokat az igénylők között az ÜKSZ 8.11.1.4. illetve 8.11.1.5. pontjának vonatkozó rendelkezései szerint osztja szét az MFGT.

 

Kérdés esetén forduljanak kollégáinkhoz:

 

Deme Krisztián - Kereskedelem, Marketing, Szabályozás vezető

e-mail: demek@mfgt.hu

tel: +36 30 663 0124

fax: +36 1 354 7045

 

Horváth Hajnalka

e-mail: horvathh@mfgt.hu

tel: +36 30 748 9971

fax: +36 1 354 7045

 

Meggyes Balázs Gyula

e-mail: meggyesb@mfgt.hu

tel: +36 20 718 9343

fax: +36 1 354 7045

 

 

Mellékletek:

 

  1. Jelentkezés tárolói szolgáltatásra (minta)

     

  2. A tárolásra kerülő földgáz minőségének betartására való kötelezettségvállalás (minta)