MFGT Azonos Irányú Megszakítható Betárolási Szolgáltatás Meghirdetése

A Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) a mai napon ajánlati felhívást tesz közzé megszakítható betárolási kapacitások lekötésére, a 2019/2020 tárolói év 2019. április 1. 06:00 órától 2019. október 1. 06:00 óráig tartó időszakára vonatkozóan.

Ezen kapacitásokra vonatkozó ajánlatot az MFGT egyszeri ajánlatnak tekinti, és nem garantálja, hogy a kapacitások a jövőben ugyanilyen feltételekkel is meghirdetésre kerülnek.

A meghirdetett megszakítható betárolási kapacitások mennyisége, időszaka, ára:

Az Azonos Irányú Megszakítható Betárolási Kapacitás Szolgáltatás (Szolgáltatás) igénybevételére azon Rendszerhasználók jogosultak, akik a Szolgáltatás meghirdetésének időtartamában rendelkeznek nem megszakítható betárolási kapacitásokkal.

A Szolgáltatással a Rendszerhasználó lehetőséget kap maximum a szerződésében (szerződéseiben) rögzített nem megszakítható betárolási kapacitásának megfelelő mennyiségű megszakítható betárolási kapacitást igénybe venni.

Ajánlati időszak kezdete:      2019 május 7. 06:00.

Ajánlati időszak vége:           2019. október 1. 06:00.

A Szolgáltatás díja:               0,0176 Ft/kWh (hatályos Díjjegyzék szerint).

A Szolgáltatás díját az Azonos Irányú Megszakítható Betárolási Szolgáltatás igénybe vétele esetén kell megfizetni, az így ténylegesen betárolt mennyiségek (kWh/nap) után.

Megszakítható kapacitásigények elbírálása, megszakítása:

A megszakítható betárolási kapacitások kiszolgálása csak abban az esetben lehetséges, amennyiben minden nem megszakítható betárolási kapacitás értékesítésre került.

A Rendszerhasználók megszakítható betárolási kapacitás lekötési igényeit az MFGT a beérkezés sorrendjében fogadja.

Megszakítás esetén a Szolgáltatás egyidejűleg igénybe vett megszakítható betárolási kapacitásait az MFGT a leadott nominálások alapján a pro rata elvet követve szakítja meg.

 Az MFGT fenntartja jogot jelen Meghirdetés indoklás nélküli visszavonására.

Jelen Meghirdetés elválaszthatatlan részét képezi a Termékleírás (1. számú melléklet) és a Mintaszerződés (2. számú melléklet).

Kérdés esetén kérjük, keresse fel kapcsolattartóinkat:

horvathh@mfgt.hu (00 36 30 748 9971), meggyesb@mfgt.hu (00 36 30 718 9343)

 

Budapest, 2019. május 6.

 

Mellékletek:

  1. számú melléklet: Termékleírás
  2. számú melléklet: „Azonos Irányú Megszakítható Betárolási Szolgáltatás” mintaszerződés
  3. számú melléklet: Megszakítható Betárolási Kapacitás lekötési útmutató SMCS-hez