EN | HU

Előzetes Regisztrációs eljárás az Magyar Földgáztároló Zrt. 2018/19. tárolói évben meghirdetésre kerülő árveréseire

Az Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban: MFGT) a 2018/2019 tárolói évben meghirdetésre kerülő kapacitás árveréseihez kapcsolódóan előzetes regisztrációs lehetőséget kínál fel az árveréseken történő részvétel megkönnyítése érdekében.

Az MFGT kapacitás árverésein történő részvétel első lépése a részvételi szándék jelzése a Regisztrációs eljáráson keresztül, melynek során a részvételi szándékkal bíró társaság elküldi a szükséges dokumentumokat a Kiíró számára.

A kapacitás árveréseken csak azok a kapacitásigénylők tehetnek ajánlatot, akik jogosultak a tárolói hozzáférésre, valamint a Regisztrációs eljárás során beküldött dokumentumai elfogadásra kerültek.

 

Amennyiben a következőkben felsorolt beküldendő dokumentumok az MFGT felé benyújtásra és MFGT részéről elfogadásra kerülnek, újabb regisztrációra 2018/2019 tárolói év során nincs szükség, amennyiben a dokumentumokban változás nem következik be.

 

A beküldendő dokumentumok:

 

  • 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat mind belföldön mind külföldön bejegyzett gazdasági társaság esetén, és külföldön bejegyzett gazdasági társaság esetén, annak magyar vagy angol nyelvű (nem szükséges, hogy hitelesített legyen, Magyarországon bejegyzett társaság esetében az Igazságügyi Minisztérium-i online verzió elfogadott – http://www.e-cegjegyzek.hu/ ) fordítása, másolatban.

  • Meghatalmazás eredeti példánya (MFGT Üzletszabályzat 8.3. számú melléklete: Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./B. 1. és 4. számú melléklet), amely feljogosítja a Meghatalmazott(ak)at, hogy a kapacitás árverés folyamatában eljárjon (eljárjanak) a kapacitást igénylő társaság, az Ajánlattevő nevében. A meghatalmazásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a meghatalmazott jogosult az Ajánlattétel során képviselni a kapacitásigénylőt.

  • Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok esetén a Meghatalmazást aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata.

  • Külföldön bejegyzett gazdasági társaságok esetén a Meghatalmazást aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata és ezek magyar, vagy angol nyelvű fordításának másolata; vagy két tanú előtt saját kezűleg aláírt aláírás-mintájának eredeti példánya és ennek magyar, vagy angol nyelvű fordításának másolata és utóbbi esetén az aláíró valamely személyes okmányának az aláírást tartalmazó oldalának másolata magyarul vagy angolul (postai vagy e-mail üzenet útján).

  • „IT Platform (SMCS) regisztrációhoz szükséges alapadatok” eredeti példánya (2. számú melléklet)

 

Amennyiben a Regisztrációs eljárást követően, adott tárolói éven belül bármely fentebb írt dokumentum tartalmában vagy a meghatalmazott személy(ek) körében változás következik be, az érintett és frissített dokumentumot az Ajánlattevő köteles haladéktalanul elküldeni a Kiíró számára, ellenkező esetben az Ajánlattevő kizárható az árverési folyamatból. A frissített dokumentumok megküldésének elmulasztásából eredő mindennemű közvetlen vagy közvetett kárért a Résztvevő felel, a Kiíróval és harmadik személyekkel szemben is.

A Regisztrációs eljárás kezdete: 2018. március 1. (csütörtök) 09:00.

A Regisztrációs eljárás vége: 2018. március 19. (hétfő) 12:00.

 

A regisztrációs eljárás eredményéről az MFGT írásban értesíti a regisztrációt benyújtót.

További regisztráció a tárolói év során a fentebb megjelölt dokumentumok benyújtásával bármikor lehetséges, de az MFGT a regisztrációs dokumentumok késedelmes benyújtásából adódó esetleges károkért nem vállal felelősséget.

A Regisztrációs eljárással kapcsolatos további kérdésekkel vagy információkkal kapcsolatban Horváth Hajnalka (Tel: +36 30-748-9971, e-mail: horvathh@mfgt.hu) és Meggyes Balázs (Tel: +36-30-718-9343, e-mail: meggyesb@mfgt.hu) kereskedelmi szakértők állnak rendelkezésre.

 

Budapest, 2018. február 28.

1. számú melléklet: Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II/B

2. számú melléklet: IT Platform (SMCS) regisztrációhoz szükséges alapadatok

3. számú melléklet: SMCS árverési modul - Rendszerhasználói útmutató

4. számú melléklet: Meghatalmazás MFGT elektronikus kapacitás árverés ajánlattétel