EN | HU

Kedvezményes árú tárolói szolgáltatások („Expressz Szolgáltatások”) igénybevételére vonatkozó meghirdetés 2018/19 tárolói évre

 

Igénybevétel feltételei:

 

Mindazon, a kizárólag a 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról („Get.”) és a kapcsolódó 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról (Vhr.) hatálya alá tartozó rendszerhasználó, aki a jelen meghirdetés napján vagy a 2018/2019-es tárolói év során tárolói kapacitás lekötéssel (tartalma: betárolási kapacitás – mobil kapacitás – kitárolási kapacitás, továbbiakban: Kapacitás Lekötés) rendelkezik, jogosult lesz minden 1 000 000 kWh lekötés után, a keretösszeg díjának megfizetése mellett, keretösszeg erejéig a „A keretösszeg terhére az igénybe vehető „Expressz szolgáltatások” és díjai” fejezetben részletezett szolgáltatások igénybevételére 2018. április 1. és 2019. március 31. időszakban.

 

Keretösszeg meghatározása:

1 000 000 kWh kapacitás lekötés által generált egységnyi „Keretösszeg” számításának módja:

0,0844 Ft/kWh*1 000 000 kWh.

Az egységnyi Keretösszeg díja: minden 1 000 000 kWh kapacitás lekötésenként: 84 400.-Ft. + ÁFA

A fentiek szerinti Kapacitás Lekötéssel rendelkező Rendszerhasználó jogosult nyilatkozni a jelen meghirdetést vagy a későbbi Kapacitás Lekötést követő 21. nap végéig, hogy a fenti módon kalkulált teljes keretösszeget igénybe kívánja-e venni/megfizetni vagy nem.

Részleges keretösszeg igénybevételre/megfizetésére a Rendszerhasználó nem jogosult.

A szolgáltatás csomag keretösszege 2018/2019 tárolói év folyamán 2 alkalommal, alkalmanként 0-50% sávban tovább emelhető, azaz a fentiekben meghatározott keretösszeg kétszereséig.

 

Fizetési ütemezés

A keretösszeg díja egy összegben előre fizetendő.

Az „Expressz szolgáltatás csomag”szerződés megkötésekor az MFGT részéről a tárolói időszak végéig szóló időszakos elszámolású számla kerül kiállításra. A szerződés létrejöttének a feltétele a teljes számlázott összeg megfizetése.

A szerződés hatálya alatt MFGT a havi tényleges szolgáltatás igénybevételről számviteli bizonylatot állít ki, meghatározva ezzel a már elfogyasztott és a még rendelkezésre álló keretösszeget.

A fentiekben említett keretösszeg emelés esetén – szerződésmódosítást követően –újabb a tárolói időszak végéig szóló időszakos elszámolású számla kerül kiállításra. A szerződésmódosítás létrejöttének a feltétele az emelés kapcsán számlázott összeg teljes, egyösszegű megfizetése.

A Napi Peak plusz és Storage plusz  szolgáltatás igénybevétele esetén, amíg a Rendszerhasználó Keretösszegét ki nem meríti a szolgáltatások ellenértéke a Keretösszegből kerül levonásra.

„Take or pay” (TOP) kötelezettség

 

A Rendszerhasználónak a „Expressz szolgáltatás” csomag keretösszege kapcsán 2018/2019 tárolói év utolsó napján 50% „Take or pay” (TOP) kötelezettsége van. A 2018/2019 tárolói év végén a Keretösszegből fennmaradó összeg „Take or Pay” (TOP) kötelezettségként kerül elszámolásra, azaz a 50%-ból el nem fogyasztott rész nem vihető át a 2019/2020 tárolói évre, és MFGT azt már nem fizeti vissza.

 

A keretösszegként kifizetett díj maximum 50%-a, vagyis, az ehhez tartozó Keretösszeg a 2019/2020 tárolói évre átvihető (shift), és az akkor igénybevett, aktuális árú szolgáltatások igénybevételére felhasználható (pl. havi kapacitásdíjakba beszámítható).

A 2019/2020 tárolói év végén az áthozott Keretösszegből fennmaradó összeg „Take or pay” (TOP) kötelezettségként kerül elszámolásra, az további tárolói évekre át nem vihető, és az MFGT azt már nem fizeti vissza.

Az MFGT nem vállal kötelezettséget arra, hogy az Expressz Szolgáltatásokat a 2019/2020-es tárolói évre is meghirdeti.

Az egyéb feltételeket az Expressz Szolgáltatásokra vonatkozó mintaszerződés tartalmazza.

A keretösszeg terhére igénybe vehető „Expressz szolgáltatások” és díjai:

Sorszám

Megnevezés

Tartalom

Keretösszegre gyakorolt hatása

Ár (Ft/kWh)

1

„Csak mobil” kapacitás lekötés

A keretösszeg értékének 85%-áig köthető le. Az ily módon lekötött mobil kapacitás a Rendszerhasználó egyéb szerződéseiben szereplő ki- és betár kapacitással tölthető fel illetve tárolható ki, valamint amennyiben az MFGT honlapján leköthető Napi peak plusz kapacitást hirdet meg, akkor a jelen táblázat 4. pontja szerinti feltételekkel vagy amennyiben a Rendszerhasználónak már nem áll rendelkezésre Keretösszeg Napi Peak plusz listaáron.

Csökkenti

0,1905

2

Keretösszeg shift

A következő tárolói évre átvihető keretösszeg, de kizárólag nem „Expressz” szolgáltatásra elkölthető keretösszeg

Maximum a keretösszeg 50%-a átvihető

-

3

Kapacitás shift (kapacitás profilozás)

A Rendszerhasználó tárolói éven belül ciklusonként legfeljebb három időszakra bontva és legfeljebb 10%-os mértékben megváltoztathatja (növelheti, ill. csökkentheti) napi be- és kitárolási kapacitásainak (kWh/nap) mértékét oly módon, hogy az adott tárolói ciklus végén a ciklusonkénti módosított kapacitások átlaga megegyezik az eredetileg lekötött, szerződéssel érintett napi kapacitás mértékével. (Informatikai rendszerben történő leképezés megvalósíthatósága miatt a felek elfogadják, hogy az összes ki és betárolható mennyiség értéke +/- 10 kWh sávban módosulhat a shift hatására.)

A tetszőlegesen megválasztható három időszak megjelölése és a változtatások mértékének meghatározása, rögzítése legkésőbb 2018. április 1-én 6:00-ig lehetséges. A szolgáltatás igénylését követően az MFGT ellenőrzi, majd visszaigazolja az igény befogadását.

Amennyiben a Rendszerhasználó a fent megadott időpontig nem adja le igényét, az MFGT-nek nem áll módjában biztosítani ezt a szolgáltatást.

A szolgáltatás csak a Kedvezményes árú tárolói szolgáltatások („Expressz Szolgáltatások”) csomag keretén belül vehető igénybe.

Nem csökkenti

-

4

Be-, kitárolási kapacitás növelés

A Keretösszegnek megfelelő értékig Napi peak plusz nem megszakítható ki- és betár csúcskapacitás szolgáltatás 88%-os díjkedvezménnyel vehető igénybe. A rendszerhasználó az adott gáznapra rendelkezésére álló nem megszakítható kapacitásainak 500%-ig vehet igényben kedvezményes árú be-, kitárolási csúcskapacitást.

Csökkenti

0,039

5

Ellenirányú tárolás

A Keretösszegnek megfelelő értékig be-, kitárolási ciklussal ellentétes ellenirányú tárolást biztosító Storage plusz szolgáltatás 88%-os díjkedvezménnyel vehető igénybe.

Csökkenti

0,039

6

Gázkölcsön szolgáltatás

Amennyiben az MFGT Gázkölcsön szolgáltatást hirdet meg és azt a Rendszerhasználó igénybe veszi, a Gázkölcsön szolgáltatás díjait (Egyszeri rendelkezésre tartási díj, Kölcsöndíj és Adminisztrációs díj) a keretösszegből fedezheti.

Csökkenti

A gázkölcsön szolgáltatás szerződés ára az irányadó

 

 

A Napi Peak plusz, Storage plusz szolgáltatások részletes leírását, az igénybevétel feltételeit az MFGT Üzletszabályzata és Díjjegyzéke tartalmazza.

 

Üzletszabályzat:

http://www.mfgt.hu/hu-HU/Ugyfelek/Szabalyozas-es-eljarasok/Uzletszabalyzat

Díjjegyzék:

http://www.mfgt.hu/Ugyfelek/Dijakespotdijak

 

1. számú melléklet: Expressz szerződés 2018_ 2019