MFGT Napi Peak plusz Földgázbetárolási Szolgáltatás Meghirdetése

Ezen kapacitásokra vonatkozó ajánlatot az MFGT egyszeri ajánlatnak tekinti, nem garantálja, hogy a kapacitások a jövőben ugyanilyen feltételekkel is meghirdetésre kerülnek.

 

A meghirdetett kapacitások

 

MFGT betárolási csúcskapacitásokat a következő paraméterekkel ajánlja fel:

 

 1. A 2017/18-as tárolói év 2017. szeptember 14. 06:00 órától 2017. október 1. 06:00 óráig tartó időszakra a következő csúcskapacitás köthető le:

   

  betárolási csúcskapacitás: 60 000 000 kWh / nap

   

 2. A felajánlott kapacitások díja:

   

  betárolási csúcskapacitás: 0,325 Ft + ÁFA / kWh / nap, forgalmi díjak nélkül

   

  A szolgáltatás igénybevétele azon Rendszerhasználók számára elérhető, akik rendelkeznek Földgáztárolási szerződéssel a 2017/18-as tárolói évre.

   

  Kapacitás igények elbírálása

   

  Az Igénylők kapacitás lekötési igényeit az MFGT a beérkezés sorrendjében elégíti ki.

  Az MFGT kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a kapacitás lekötési folyamatot saját hatáskörben sikertelennek minősítse.

   

  Egyéb feltételek

   

  A Rendszerhasználó által lekötött Napi Peak plusz betárolási csúcskapacitások mértéke, a Rendszerhasználó által megadott – és az MFGT által befogadott – lekötéseknek megfelelően alakul. Amennyiben az MFGT befogadja a Rendszerhasználó igényét, az adott napra vonatkozóan a Napi Peak plusz betárolási csúcskapacitások igénybevételére vonatkozó egyedi szerződés létrejön a felek között.

  Az elszámolás alapját a befogadott kapacitásmennyiség képezi.

  A fizetési, és garancia feltételek, valamint a pénzügyi biztosítékok az MFGT Üzletszabályzata és a szerződő felek megállapodása alapján kerülnek meghatározásra.

  Kapacitásigények benyújtási módja

   

  A Rendszerhasználó a lekötési igényét az egyes gáznapokra vonatkozóan elektronikusan, az MFGT IT platformján (SMCS) rögzítheti. Az elektronikus rendszer leírása az 1. számú mellékletben található.

  A Rendszerhasználó a Napi Peak plusz betárolási csúcskapacitások igénybe vételét legkésőbb a megelőző gáznapon 22:00 óráig rögzítheti az SMCS „Napi kapacitás” felületén. A Napi Peak plusz betárolási csúcskapacitás termékkel kapcsolatos rögzítésére kizárólag a szerződésben megjelölt kapcsolattartó(k) jogosult(ak).

   

  Az MFGT a számlát a Rendszerhasználó által benyújtott, és az MFGT által befogadott kapacitásigények alapján tárgyhónapot követően állítja ki. A forgalmi díjak összege a tényleges havi forgalom alapján, a Tarifarendelet szerint, havonta kerülnek kiszámlázásra.

   

  Kérdés esetén kérjük keresse fel kapcsolattartóinkat:

  dispatcher@mfgt.hu (00 36 20 411 3368), csabam@mfgt.hu (00 36 30 268 9349), horvathh@mfgt.hu (00 36 30 748 9971), meggyesb@mfgt.hu (00 36 30 718 9343), vargaa@mfgt.hu (00 36 20 434 2788).

   

   

  Budapest, 2017. szeptember 11.

1 sz melléklet Napi Peak kapacitás lekötési útmutató SMCS rendszerhez