Meghirdetés extra rugalmassági szolgáltatásra 2017. március időszakra

A Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) a 2017/2018 gázévre történő zavartalan felkészülés biztosítása érdekében 2017. március 11-től március 31-ig tartó időtartamra extra rugalmassági szolgáltatást hirdet meg.

 

Az extra rugalmasság biztosítása érdekében az MFGT a fenti időszakban fizikailag biztosítja a betárolást, amennyiben az MFGT Üzletszabályzatában meghatározott minimum betárolási igény ezt lehetővé teszi.
Igénybevétel feltételei:
A Rendszerhasználó rendelkezik az MFGT-vel kötött 2016/2017 tárolói évre vonatkozó földgáztárolási szerződéssel, a szerződésben meghatározott napi betár- és kitár kapacitással.
Igénybevétel folyamata:
1.      A Rendszerhasználó szerződéséhez kötötten írásban, e-mailben meghatároz egy fix (az érintett időszakra érvényes) napi kitárolási kapacitás mennyiséget (kWh/nap), melyről 2017. március 31-ei gáznap végéig lemond.
2.      Az MFGT meghatározza a következő képlet szerint az extra rugalmassági szolgáltatást/betárolási kapacitást (kWh/nap), melyet a Rendszerhasználó betárolási forgalmi díj fizetése mellett, egyéb addicionális díj mentesen tud használni 2017. március 31-i gáznap végéig. A betárolás során igénybe vett egyéb szolgáltatások díja az Üzletszabályzatban foglaltak szerint fizetendő.
ERSZ = NKK x szerződésben szereplő betárolási kapacitás (kWh/nap) / szerződésben szereplő kitárolási kapacitás (kWh/nap)
ahol,
 
ERSZ: extra rugalmassági szolgáltatás/betárolási kapacitás (kWh/nap)
NKK: Rendszerhasználó által meghatározott napi kitárolási kapacitás (kWh/nap), melyről lemond
 
3.      Az MFGT írásban, e-mailben tájékoztatja a Rendszerhasználót a fenti kalkuláció eredményéről, illetve arról, hogy ezen igény mellett lehetséges-e a fizikai betárolás megindítása. A Rendszerhasználó részéről történő elfogadást követően a Felek módosítják szerződésüket.
 
Igénybevétel időtartama:
A Rendszerhasználó az extra rugalmassági szolgáltatást a fenti szerződésmódosítást követő gáznap kezdetétől 2017. március 31-i gáznap végéig tudja igénybe venni.
Egyéb feltétel:
A Rendszerhasználó, amennyiben nem rendelkezik az MFGT-vel hosszú távú szerződéssel 2017/2018 tárolói évre vonatkozóan, a fenti szolgáltatás igénybevétele mellett is a szerződéses időtartam lejártakor köteles a tároltatott földgázt kitárolni. Ennek elmaradása esetén, amennyiben a Rendszerhasználó 2017. április 1-jei gáznap kezdetéig nem köt le az éves szezonális alapszolgáltatásra vonatkozó földgáztárolói kapacitás-lekötési szerződés feltételeivel megegyező feltételekkel legalább a bennmaradt gáz tárolásához megfelelő mobilgáz kapacitást, akkor a földgáztárolói engedélyes jogosult a 11/2016 (XI. 14.) MEKH rendelet 39. §-a szerint eljárni, azaz átlátható elszámolási módon a tárolóban maradt gáz értékesítésére. Az értékesítésből származó bevétel és az értékesítés költségeinek különbségeként fennmaradó bevételt a földgáztárolói engedélyes a rendszerhasználó számára megfizeti.
 
Azon Rendszerhasználóknak, akik használni kívánják a fentiekben részletezett extra rugalmassági szolgáltatást jelezniük kell igényüket az MFGT felé a következő elérhetőségeken: Horváth Hajnalka horvathh@mfgt.hu (+36 30 748 9971), Csaba Márton, csabam@mfgt.hu (+36 30 268 9349); Meggyes Balázs, meggyesb@mfgt.hu (+36 30 718 9343).
Budapest, 2017. március 7.
 
Extra_szerződésmódosítás_végleges.pdf