MFGT Napi Peak plusz Földgázbetárolási Szolgáltatás Meghirdetése

A Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) a mai napon ajánlati felhívást tesz közzé szabad tárolói, napi, nem megszakítható betárolási csúcskapacitások lekötésére a 2016/2017 tárolói év 2016. július 19. 06:00 órától 2016. október 1. 06:00 óráig.

 

Ezen kapacitásokra vonatkozó ajánlatot az MFGT egyszeri ajánlatnak tekinti, nem garantálja, hogy a kapacitások a jövőben ugyanilyen feltételekkel is meghirdetésre kerülnek.
 
A meghirdetett kapacitások
 
MFGT betárolási csúcskapacitásokat a következő paraméterekkel ajánlja fel:
 
1.      A 2016/17-os tárolói év 2016. július 19-tól 2016. október 1-ig a következő csúcskapacitás köthető le:
betárolási csúcskapacitás: 70 000 000 kWh / nap
2.      A felajánlott kapacitások díja:
betárolási csúcskapacitás: 0,0325 HUF + ÁFA / kWh / nap, forgalmi díjak nélkül
 
A szolgáltatás igénybevétele azon Rendszerhasználók számára elérhető, akik rendelkeznek Földgáztárolási szerződéssel a 2016/17-os tárolói évre.
 
Kapacitás igények elbírálása
 
Az Igénylők kapacitás lekötési igényeit az MFGT a beérkezés sorrendjében elégíti ki.
Az MFGT kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a kapacitás lekötési folyamatot saját hatáskörben sikertelennek minősítse.
 
Egyéb feltételek
 
A Rendszerhasználó által lekötött Napi Peak plusz betárolási csúcskapacitások mértéke, a Rendszerhasználó által megadott – és az MFGT által visszaigazolt – lekötéseknek megfelelően alakul. Amennyiben az MFGT visszaigazolja a Rendszerhasználó igényét, az adott napra vonatkozóan a Napi Peak plusz betárolási csúcskapacitások igénybevételére vonatkozó egyedi szerződés létrejön a felek között.
Az elszámolás alapját a visszaigazolt kapacitásmennyiség képezi.
 
A fizetési, és garancia feltételek, valamint a pénzügyi biztosítékok az MFGT Üzletszabályzata és a szerződő felek megállapodása alapján kerülnek meghatározásra.
 
Kapacitásigények benyújtási módja
 
A Rendszerhasználó a lekötési igényét az egyes gáznapokra vonatkozóan e-mailben is jelezheti az MFGT felé. A Rendszerhasználó a Napi Peak plusz betárolási csúcskapacitások igénybe vételéhez köteles legkésőbb a megelőző gáznapon 22:00 óráig az MFGT felé jelezni a többlet betárolási kapacitás igényét. A Napi Peak plusz betárolási csúcskapacitás termékkel kapcsolatos igénybejelentésre kizárólag a szerződésben megjelölt kapcsolattartó(k) jogosult(ak). Az MFGT 23:00 óráig visszaigazolja a Rendszerhasználónak, hogy az igénybe venni kívánt mennyiségű Napi Peak plusz betárolási csúcskapacitások rendelkezésre állnak-e.
 
Az MFGT a számlát a Rendszerhasználó által benyújtott, és az MFGT által visszaigazolt kapacitásigények alapján tárgyhónapot követően állítja ki. A forgalmi díjak összege a tényleges havi forgalom alapján, a Tarifarendelet szerint, havonta kerülnek kiszámlázásra.
 
Az igényeket az alábbiak szerint kell az MFGT részére eljuttatni:
e-mail (mind a négy címre):  csabam@mfgt.hu, horvathh@mfgt.hu, meggyesb@mfgt.hu, dispatcher@mfgt.hu
fax: +36 1 354 7045 vagy
postai úton: Magyar Földgáztároló Zrt. 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7/8.
 
 
Budapest, 2016.07.18.