Hirdetmény

Tisztelt Partnereink! Az MFGT a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (Vhr.) 121. § (1) bekezdésének megfelelően Üzletszabályzatát évente felülvizsgálja.

Az MFGT a Vhr. 123. §-ban foglalt kötelezettségeinek teljesítéseként, az Üzletszabályzatát érintő – általa javasolt – változások kapcsán egyeztetést kezdeményez az érintett engedélyesekkel, illetve a földgázkereskedők érdekképviseletével.

Az MFGT a Vhr. 123. §-ban foglaltaknak megfelelően az észrevételek megtételére 20 napos határidőt biztosít, amely időtartam lejárta 2016. január 28. napja 16 óra.
A szövegezés kapcsán a lenti formátumban kérjük észrevételeiket megküldeni a következő e-mail címre: Dr. József Ákos Károly jozsefa@mfgt.hu
Oldalszám
Eredeti szöveg
Javaslat módosítás (korrektúrával)
 
 
 
Észrevételeiket előre is köszönjük.
 2016. január 8