Éves kapacitás meghirdetés 2016-2017

Magyar Földgáztároló Zrt. 2016-2017. tárolói évre szóló tárolói kapacitás meghirdetése, leköthető kapacitások 2016. április 1-től

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Partnereinket, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (továbbiakban: GET), valamint az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletben (továbbiakban: GET Vhr.) foglaltaknak és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (továbbiakban: ÜKSZ) 8.11. pontjának megfelelően a Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban: MFGT) internetes honlapján (www.magyarfoldgaztarolo.hu) és Informatikai Platformján közzétette a 2016. április 1-től egy tárolói évre, és annak egész számú többszörösére - legfeljebb 10 tárolói évre - leköthető szabad be-, és kitárolási, valamint mobilkapacitásait az egyesített földgáztárolóra vonatkozóan az alábbiaknak megfelelően:
 
Leköthető mobilkapacitás
44 837 965 100 kWh
Leköthető betárolási kapacitás
328 601237 kWh/nap
Leköthető kitárolási kapacitás
556 685440 kWh/nap
 
Terhelésváltási sebességek:
Betárolási terhelésváltási sebesség: 110 000 m3/óra/óra
Kitárolási terhelésváltási sebesség: 185 000 m3/óra/óra
 
Az MFGT a fenti kapacitásokat nem csomagban hirdeti meg.
A tárolási díjak kiszámítása és megfizetése a mindenkor hatályos 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet (Tarifarendelet) szerint történik.
Felhívjuk figyelmét, hogy a meghirdetett kapacitások az ÜKSZ és az MFGT Üzletszabályzatának 1. sz. melléklete szerinti műszaki feltételekkel állnak rendelkezésre.
 
A mindenkori betárolási és kitárolási kapacitások változásaira (+/-) vonatkozó információk az MFGT internetes honlapján (www.magyarfoldgaztarolo.hu) elérhetőek. Az MFGT az információkat folyamatosan frissíti.
A fentiekkel kapcsolatban felhívjuk a Tisztelt Partnereink figyelmét a kapacitás lekötés szempontjából kiemelten fontos alábbi műszaki információkra:
-    egy adott gáznapon betárolás vagy kitárolás csak akkor teljesíthető, ha akkora mennyiségű rendszerhasználói igény érkezik, ami eléri vagy meghaladja a műszakilag minimálisan betárolható, vagy kitárolható mennyiségeket,

      -   a betárolási és kitárolási kapacitások az aktuális tárolói töltöttség függvényében változnak.

 
A meghirdetett kapacitásokra legkésőbb 2016. március 7-ig kapacitás lekötési kérelmet kell benyújtani az MFGT-hez.
 
Ennek tartalmi követelményeit az ÜKSZ 8.11.1.3. pontja és az MFGT Üzletszabályzatának III.1.1. pontja tartalmazza.
 
A 2016/2017 tárolási évre leadott igényeket összesítve kell megadni. Az egyetemes szolgáltatási célra igénybe vehető (ESZ) arányok 2015. április 1-től 2016. április 30-ig a 4323/2015. sz. MEKH határozatban szereplő ESZ arány alkalmazásával kerülnek meghatározásra.
2016. május 1-től az ESZ arányok a MEKH – ugyanezen tárgyban kiadott – új határozata alapján kerülnek majd meghatározásra a Tarifarendelet 4. § (1) bekezdésének megfelelően.
A kapacitás lekötési igényeket az MFGT folyamatosan fogadja, az igények beérkezésének határideje március első hétfője.
 
A kapacitás lekötési folyamat, ezen belül a földgáztárolói kapacitások meghirdetése, valamint a rendszerhasználók által igényelt kapacitások megadása és a lekötéshez szükséges dokumentumok benyújtása az MFGT Informatikai Platformján történik. Amennyiben az MFGT Informatikai Platformján történő kapacitás lekötéssel kapcsolatban kérdésük van, kérjük, jelezzék, és igény esetén oktatást szervezünk az érintett Partnereinknek.
 
A rendelkezésre álló kapacitásokat az igénylők között az ÜKSZ 8.11.1.4. illetve 8.11.1.5. pontjának vonatkozó rendelkezései szerint osztja szét az MFGT.
 
Kérdés esetén forduljanak kollégáinkhoz:
 
Deme Krisztián - Kereskedelem, Marketing, Szabályozás vezető
e-mail: demek@mfgt.hu
tel: +36 30 663 0124
fax: +36 1 354 7045
 
Horváth Hajnalka
e-mail: horvathh@mfgt.hu
tel: +36 30 748 9971
fax: +36 1 354 7045
 
Meggyes Balázs Gyula
e-mail: meggyesb@mfgt.hu
tel: +36 20 718 9343
fax: +36 1 354 7045