Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) termék meghirdetése

Leköthető termék 2015. április 1-től

A Magyar Földgáztároló Zrt. „EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT FELHASZNÁLÓK ELLÁTÁSHOZ SZÜKSÉGES, A KITÁROLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN A TÁROLÓBAN MARADT FÖLDGÁZKÉSZLET RÖVID TÁVÚ KITÁROLÁSA TERMÉK”

meghirdetése
 
Az Egyetemes Szolgáltatásra Jogosult Felhasználók Ellátásához Szükséges a Kitárolási Időszak Végén a Tárolóban Maradt Földgázkészlet Rövid Távú Kitárolása termék („Termék”) 2015. április 01. 06:00 órától köthető le.
A Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) a mai napon ajánlati felhívást tesz közzé a Termék lekötésére, a 2015/2016 tárolói év április hónapjára vonatkozóan. Ezen termékre vonatkozó ajánlatot az MFGT egyszeri ajánlatnak tekinti és fenntartja a jogot az ajánlat visszavonására, illetve nem garantálja, hogy a termék ugyanilyen feltételekkel a jövőben is meghirdetésre kerül.
A 2015/2016-os gázévet érintő, jelenleg is folyamatban lévő jogszabályi változások jelentős hatást gyakorolnak a 2015/2016-os tárolói évre is. Ezek a változások az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátását végző engedélyes rendszerhasználók gázpiaci magatartására is kihatnak. Egyfelől a szabályozói háttér jelenleg nem tekinthető véglegesnek, másfelől ez a helyzet, az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására jogosult engedélyesek körében jelentős üzleti, tervezésbeli bizonytalanságot okoz, amely kihatással lehet a lakossági felhasználók ellátásbiztonságára is.
A folyamatban lévő iparági szabályanyag átalakítása magában foglalja, hogy:
 
-        az egyetemes szolgáltatók részére értékesítendő 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet szerinti hatósági áras földgázforrás mennyisége a következő negyedévre bizonytalan;
-        a 2015. március 11-én hatályba lépett 2015. évi V. törvény, mely módosította a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt (GET) az EU CAM network code implementálása céljából. A GET-hez igazodó GET Vhr., és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat módosítása jelenleg folyamatban van, amely az ESZ tárolói kapacitás lekötés szabályait várhatóan jelentősen módosítani fogja;
-        az egyetemes szolgáltatói tevékenységgel felhagyni kívánó társaság által ellátott felhasználók tekintetében az egyetemes szolgáltatás keretei között történő folyamatos földgázellátás biztosítására vonatkozó szabályozás még nem lépett hatályba.
 
Az MFGT a kialakult helyzetben, – különös tekintettel az ellátásbiztonság változatlan szintű fenntartásának fontosságára a 2015/2016-os tárolói év első hónapjában (2015. április) - igénybe vehető, Terméket az alábbi paraméterek mellett hirdeti meg.
A Terméket azok az egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező rendszerhasználók igényelhetik, akik rendelkeznek hatályban lévő ESZ célú földgáztárolási szerződéssel MFGT-nél a 2014/2015-ös tárolói év vonatkozásában és a 2014/2015-ös tárolói évet pozitív zárókészlettel zárják.
A Termék a következő tárolói kapacitásokat foglalja magában:
  • mobilkapacitás: a rendszerhasználó 2015. április 01. 06:00 órakor fennálló pozitív zárókészletének mértékéig,
  • kitárolási kapacitás: a rendszerhasználó által igényelt és MFGT által műszakilag teljesíthető kitárolási kapacitás mértékéig.
A szerződés időtartama 2015. április 01. 06:00 órától 2015. május 01. 06:00 óráig tartó időszak.
A Termék díja:
  • a rendszerhasználó Termék szerződésében rögzített földgázmennyiség után az alábbi díjat fizeti: 0,234 HUF + ÁFA / MJ / 1 hónap (2015. április)
 
A rendszerhasználó a termék díjának megfizetésével jogosult:
·        a Rendszerhasználónak, – mint Egyetemes Szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására jogosult engedélyesnek, – a 2014/2015-ös gázév végén, a tárolóban maradt, kizárólagos tulajdonában lévő földgáz tárolására (technikai kitárolási és betárolási kapacitás biztosítása nélkül), valamint
·        ennek a földgáznak, a jelen szerződés hatálya alatt, – azaz már a betárolási ciklusban, – a nem megszakítható, – függően a tároló műszaki teljesítőképességétől – maradéktalan fizikai kitárolására az általános minőségi paraméterek mellett, hasonlóan az MFGT Storage+ Választható Szolgáltatásához (de betárolásra lehetőséget nem adva) valamint
  • a kitárolás az MFGT által biztosított kitárolási csúcskapacitás igénybevételével valósítható meg, hasonlóan az MFGT Peak+ Választható Szolgáltatásához, (de betárolásra lehetőséget nem adva). A kitárolási csúcskapacitás igénybevételének feltétele minden esetben a tároló műszaki teljesítőképességétől függ, továbbá
·        a Rendszerhasználó napi nominálásának 10%-ánál nagyobb pozitív, vagy negatív opció felajánlása az MFGT egyesített tárolójának nullpontjára a Földgázszállító Zrt. (FGSZ) felé, egyezően az MFGT Flex+ Választható Szolgáltatással.
 
A Termék díja a jogviszony létrejöttét követően két részletben fizetendő és forgalmi díj nélkül értendő.
-        A tárolóban maradt hőmennyiségre vetített díj 50%-a a szerződés hatályba lépésének napján, előlegbekérő alapján,
-        a fennmaradó 50% pedig a tárolóban maradt hőmennyiség 50%-nak kitárolásának napjáig, de legkésőbb 2015. április 15-ig, számla alapján fizetendő
       A forgalmi díjak utólag, jegyzőkönyv alapján kerülnek kiszámlázásra és a kibocsátástól számított 30 napon belül fizetendők.
A szolgáltatást kizárólag a szolgáltatás díjának fenti ütemezés szerinti, előzetes megfizetése esetén lehet igénybe venni. Az MFGT mindaddig megtagadhatja a teljesítést, amíg a bankszámlájára az esedékes szolgáltatási díj részlet meg nem érkezik.
 
Abban az esetben, ha a rendszerhasználó 2015. május 01. 06:00 órakor pozitív zárókészlettel rendelkezik, akkor az MFGT jogosult a 1/2013. MEKH rendelet 40.§-a szerint eljárni.
 
A tároló szolgáltatások igénybevételének műszaki-, és kereskedelmi feltételeit a jelen ajánlat alapján megkötött szerződés és az MFGT Üzletszabályzata tartalmazza.
 
Igények benyújtási módja
Az igényeket az alábbiak szerint kell az MFGT részére eljuttatni:
e-mail: demek@mfgt.hu vagy
fax: +36 1 354 7045 vagy
postai úton: Magyar Földgáztároló Zrt. 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.
 
Igények elbírálása
A rendszerhasználók termék lekötési igényeit az MFGT folyamatosan fogadja és a beérkezés sorrendjében elégíti ki. Ez a termékmeghirdetés nem jelent szerződéskötési kötelezettségvállalást az MFGT részéről egyik rendszerhasználóval kapcsolatban sem, és az MFGT kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a termék lekötési folyamatot saját hatáskörben sikertelennek minősítse.
 
Kérdés esetén forduljanak kollégáinkhoz:
Deme Krisztián - Kereskedelem, Marketing, Szabályozás vezető
e-mail: demek@mfgt.hu
tel: +36 30 663 0124
fax: +36 1 354 7045
 
Abonyi Róbert
e-mail: abonyir@mfgt.hu
tel: +36 30 533 7218
fax: +36 1 354 7045
 
Molnárné Talmács Andrea
e-mail: molnarnet@mfgt.hu
tel: +36 20 933 5110
fax: +36 1 354 7045
 
Termék mintaszerződés.pdf