Magyar Földgáztároló Zrt. 2015-2016. tárolói évre szóló tárolói kapacitás meghirdetése

Leköthető kapacitások 2015. április 1-től

Tájékoztatjuk, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (továbbiakban: GET), valamint az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletben (továbbiakban: GET Vhr.) foglaltaknak és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (továbbiakban: ÜKSZ) 8.9. pontjának megfelelően a Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban: MFGT) internetes honlapján (www.magyarfoldgaztarolo.hu) és Informatikai Platformján (továbbiakban: IT Platform) közzétette a 2015. április 1-től egy tárolási évre, és annak egész számú többszörösére - legfeljebb 10 évre - leköthető szabad be-, és kitárolási, valamint mobilkapacitásait az egyesített földgáztárolóra vonatkozóan az alábbiaknak megfelelően:

 
Leköthető mobilkapacitás
145692000000 MJ
Leköthető betárolási kapacitás
1 035576000 MJ/nap
Leköthető kitárolási kapacitás
1808838 000 MJ/nap
 
Terhelésváltási sebességek:
Betárolási terhelésváltási sebesség: 110 000 m3/óra/óra
Kitárolási terhelésváltási sebesség: 185 000 m3/óra/óra
 
MFGT a fenti kapacitásokat nem csomagban hirdeti meg.
A tárolási díjak kiszámítása és megfizetése az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet szerint történik.
Felhívjuk figyelmét, hogy a meghirdetett kapacitások az ÜKSZ és az MFGT Üzletszabályzatának 1. sz. melléklete szerinti műszaki feltételekkel állnak rendelkezésre.
 
Az elérhető betárolási és kitárolási kapacitások változásaira és letöréseire vonatkozó információkat honlapunkon találják meg. Az MFGT az információkat folyamatosan frissíti.
Ezzel kapcsolatban felhívjuk figyelmét két, a kapacitás lekötés szempontjából kiemelten fontos műszaki információra:
- egy adott gáznapon betárolás vagy kitárolás csak akkor teljesíthető, ha annyi vevői igény érkezik, ami eléri vagy meghaladja a műszakilag minimálisan betárolható, vagy kitárolható mennyiségeket,

- a betárolási és kitárolási kapacitások az aktuális tárolói töltöttség függvényében változnak.

 
A meghirdetett kapacitásokra legkésőbb 2015. március 1-ig kapacitás lekötési kérelmet kell benyújtani az MFGT-hez.
 
Ennek tartalmi követelményeit az ÜKSZ 8.9.1.3. pontja és az MFGT Üzletszabályzatának III.1.1. pontja tartalmazza.
 
A 2015/2016 tárolási évre leadott igényeket összesítve kell megadni. Az Egyetemes szolgáltatási célra igénybe vehető (ESZ) arányok 2014. április 1-től 2015. április 30-ig 1874/2014. sz. MEKH határozatban szereplő ESZ arány alkalmazásával kerülnek meghatározásra.
2015. május 1-től az ESZ arányok a MEKH új határozata alapján kerülnek majd meghatározásra.
 
A kapacitás lekötési igényeket az MFGT folyamatosan fogadja.  Tekintettel arra, hogy március 1-je munkaszüneti napra esik, az igények beérkezésének határideje március 2. 24:00.
 
A kapacitás lekötési folyamat, ezen belül a tárolói kapacitások meghirdetése, az igénylők által a lekötéshez szükséges kapacitások és dokumentumok megküldése az elmúlt évhez hasonlóan az MFGT IT Platformján fog történni. Amennyiben az IT Platformon történő kapacitás lekötéssel kapcsolatban kérdésük van, kérjük, jelezzék, és igény esetén oktatást szervezünk Önöknek.
 
A rendelkezésre álló kapacitásokat az igénylők között az ÜKSZ 8.9.1.4. pontjának vonatkozó rendelkezései szerint osztja szét az MFGT.
 
Kérdés esetén forduljanak kollégáinkhoz:
 
Deme Krisztián - Kereskedelem, Marketing, Szabályozás vezető
e-mail: demek@mfgt.hu
tel: +36 30 663 0124
fax: +36 1 354 7045
 
Romics Katalin
e-mail: romicsk@mfgt.hu
tel: +36 30 309 9173
fax: +36 1 354 7045
 
Molnárné Talmács Andrea
e-mail: molnarnet@mfgt.hu
tel: +36 20 933 5110
fax: +36 1 354 7045