MFGT Napi Peak plusz Földgázbetárolási Szolgáltatás Meghirdetése

A Magyar Földgáztároló Zrt. a téli zavartalan földgázellátás biztosítása érdekében a Magyar Energetikai  és Közmű-szabályozási  Hivatallal történt egyeztetésnek megfelelően egy hónappal, 2015. november 1. 6:00 óráig meghosszabbította az eredetileg október 1-ig tartó betárolási időszakot.

 

A fentiekre tekintettel, a Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) a mai napon ajánlati felhívást tesz közzé szabad tárolói, napi, nem megszakítható betárolási csúcskapacitások lekötésére a 2015/2016 tárolói év szeptember 26-tól november 1-ig. Ezen kapacitásokra vonatkozó ajánlatot az MFGT egyszeri ajánlatnak tekinti, nem garantálja, hogy a kapacitások a jövőben ugyanilyen feltételekkel is meghirdetésre kerülnek.
 
A meghirdetett kapacitások
 
MFGT betárolási csúcskapacitásokat a következő paraméterekkel ajánlja fel:
 
1.      A 2015/16-os tárolói év szeptember 26-tól november 1-ig a következő csúcskapacitás köthető le:
betárolási csúcskapacitás: 273 600 000 MJ / nap
2.      A felajánlott kapacitások díja:
betárolási csúcskapacitás: 0,1 HUF + ÁFA / MJ / nap forgalmi díjak nélkül (0,325 HUF/kWh/nap + ÁFA forgalmi díjak nélkül)
 
A szolgáltatás igénybevétele azon Rendszerhasználók számára elérhető, akik rendelkeznek Földgáztárolási szerződéssel a 2015/16-os tárolói évre.
 
A tároló szolgáltatások igénybevételének műszaki-, és kereskedelmi feltételeit a jelen ajánlat alapján megkötött szerződés és az MFGT Üzletszabályzata tartalmazza.
 
Kapacitás igények elbírálása
 
Az Igénylők kapacitás lekötési igényeit az MFGT a beérkezés sorrendjében elégíti ki.
Ez a kapacitásmeghirdetés nem jelent szerződéskötési kötelezettségvállalást az MFGT részére egyik Igénylővel kapcsolatban sem, és az MFGT kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a kapacitás lekötési folyamatot saját hatáskörben sikertelennek minősítse.
 
 
Szerződéskötés, szerződéses feltételek
 
Igénylő kötelezettséget vállal arra, hogy elfogadott betárolási csúcskapacitás igény esetén, rendszerhasználóként, az MFGT-vel kiegészítő szerződést (keretszerződés) köt a napi betárolási csúcskapacitások lekötésére.
 
A Rendszerhasználó által lekötött Napi Peak plusz betárolási csúcskapacitások mértéke, a Rendszerhasználó által megadott – és az MFGT által visszaigazolt – lekötéseknek megfelelően alakul. Amennyiben az MFGT visszaigazolja a Rendszerhasználó igényét, az adott napra vonatkozóan a Napi Peak plusz betárolási csúcskapacitások igénybevételére vonatkozó egyedi szerződés létrejön a felek között.
Az elszámolás alapját a visszaigazolt kapacitásmennyiség képezi.
 
A fizetési, és garancia feltételek, valamint a pénzügyi biztosítékok az MFGT Üzletszabályzata és a szerződő felek megállapodása alapján kerülnek meghatározásra.
 
Kapacitásigények benyújtási módja
 
A Rendszerhasználó a lekötési igényét az egyes gáznapokra vonatkozóan e-mailben is jelezheti az MFGT felé. A Rendszerhasználó a Napi Peak plusz betárolási csúcskapacitások igénybe vételéhez köteles legkésőbb a megelőző gáznapon 16:00 óráig az MFGT felé jelezni a többlet betárolási kapacitás igényét. A Napi Peak plusz betárolási csúcskapacitás termékkel kapcsolatos igénybejelentésre kizárólag a szerződésben megjelölt kapcsolattartó(k) jogosult(ak). Az MFGT 17:00 óráig visszaigazolja a Rendszerhasználónak, hogy az igénybe venni kívánt mennyiségű Napi Peak plusz betárolási csúcskapacitások rendelkezésre állnak-e.
 
Az MFGT a számlát a Rendszerhasználó által benyújtott, és az MFGT által visszaigazolt kapacitásigények alapján tárgyhónapot követően állítja ki. A forgalmi díjak összege a tényleges havi forgalom alapján, a Tarifarendelet szerint, havonta kerülnek kiszámlázásra.
 
Az igényeket az alábbiak szerint kell az MFGT részére eljuttatni:
e-mail (mindhárom címre):   csabam@mfgt.hu, molnarnet@mfgt.hu, meggyesb@mfgt.hu
fax: +36 1 354 7045 vagy
postai úton: Magyar Földgáztároló Zrt. 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7/8.
 
 
MFGT Napi Peak plusz földgázbetárolási szolgáltatás keretszerződés_2015-16_október_31.pdf