Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) tájékoztatója

A Kormány az egyes energetikai és atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 156/2014. (VI. 30.) Korm. rendeletének 2014. június 30-i hatálybalépésével módosította a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 155. §-át.
Az MFGT a Vhr. módosított 155. § (2) bekezdése szerinti szabad tárolói kapacitásokat biztosított megszakítható módon, a 2014/2015-ös tárolói évre, azon Rendszerhasználók részére, akik a megfelelnek a 155.§ (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.
A Kormány a 267/2014. (X. 30.) Korm. rendelet 2014. október 31-i hatálybalépésével újra módosította a Vhr. 155. §-át.
Az MFGT rögzíti, hogy a Vhr. 155. § - ának 2014. október 31-i módosítása alapján,
(i)                  a 156/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet hatálya alatt megkötött, és
(ii)                a 267/2014. (X. 30.) Korm. rendelet hatálya alatt megkötésre kerülő
szerződések esetében a szerződéses betárolási ciklus 2014. április 1-én 6:00 órakor kezdődik, és 2015. január 1-én 6:00 órakor fejeződik be, míg a szerződéses kitárolási ciklus 2015. január 1-én 6:00 órakor kezdődik, és 2015. április 1-én 6:00 órakor fejeződik be. A szerződésben rögzített kapacitásdíj és forgalmi díj szerződésszerű megfizetése esetén a Rendszerhasználóknak lehetőségük van kitárolásra a 2014. november 1. 06:00 órától 2015. január 1. 06:00 óráig terjedő időszakban a szerződés szerint lekötött kitárolási kapacitás mértékéig. Minden más, a fentiekben nem érintett szolgáltatással kapcsolatban, az MFGT továbbra is az Üzletszabályzatában foglaltak szerint jár el.
Az MFGT, az ÜKSZ-ben és az MFGT Üzletszabályzatának 5. sz. mellékletében (ÁSZF) foglaltakkal összhangban nem garantálja a fenti jogviszonyok keretében szerződött mennyiségek teljes fizikai betárolását az MFGT földalatti földgáztárolójába, amennyiben a tárolók műszaki tulajdonságai ezt nem teszik lehetővé, ugyanis az aktuális be- és kitárolási kapacitás a mobil készletek és egyéb, üzemszerűen is változó műszaki paraméterek, peremfeltételek függvényében változik. A kapacitások rendelkezésre állását, a minimális és maximális betárolási-, és kitárolási kapacitásértékeket az MFGT az Internetes honlapján publikálja a Rendszerhasználók részére. A Rendszerhasználó tudomásul veszi, hogy az MFGT a leszerződött, teljes fizikai mennyiség betárolásának elmaradása esetére nem vállal felelősséget.
A Rendszerhasználó tudomásul veszi, hogy a szerződéses tárolási ciklusok elején és végén - a tárolói működés sajátosságai miatt - előfordulhat, hogy a szerződött maximális kapacitásnál kisebb betárolási, illetve kitárolási kapacitást tud igénybe venni, amely esetben az MFGT az ÜKSZ 9.4.4. pontja szerint jár el.