MFGT Peak plusz Földgáztárolási Szolgáltatás meghirdetése

A Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) a mai napon ajánlati felhívást tesz közzé szabad tárolói, nem megszakítható kitárolási csúcskapacitások lekötésére a 2014/2015 tárolói évre.

 

Ezen kapacitásokra vonatkozó ajánlatot az MFGT egyszeri ajánlatnak tekinti, nem garantálja, hogy a kapacitások a jövőben ugyanilyen feltételekkel is meghirdetésre kerülnek.
MFGT kitárolási kapacitásokat a következő paraméterekkel ajánlja fel:
1.       A 2014/15-ös tárolói évben a következő nem megszakítható csúcskapacitások köthetők le:
kitárolási kapacitás: 102 600 000 MJ / nap
2.       A felajánlott kapacitások díja:
kitárolási kapacitás: 8 HUF + ÁFA / MJ / év forgalmi díjak nélkül
A szolgáltatás igénybevétele azon Vevők számára elérhető, akik rendelkeznek Földgáztárolási szerződéssel és minimum technikai arányú tárolói kapacitás lekötéssel a 2014/15-ös tárolói évre.
A tároló szolgáltatások igénybevételének műszaki-, és kereskedelmi feltételeit a jelen ajánlat alapján megkötött szerződés és az MFGT Üzletszabályzata tartalmazza.
Szerződéskötés, szerződéses feltételek
Igénylő kötelezettséget vállal arra, hogy elfogadott kapacitás igénylés esetén, Rendszerhasználóként, az MFGT-vel földgáztárolási szerződését kiegészítő szerződést köt a csúcskapacitások lekötésére.
A fizetési, és garancia feltételek, valamint a pénzügyi biztosítékok az MFGT Üzletszabályzata és a szerződő felek megállapodása alapján kerülnek meghatározásra.
Kapacitásigények benyújtási módja
Az igényeket az alábbiak szerint kell az MFGT részére eljuttatni:
e-mail: romicsk@mfgt.hu vagy
fax: +36 1 354 7045 vagy
postai úton: Magyar Földgáztároló Zrt. 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7/8.
Kapacitás igények elbírálása
Az Igénylők kapacitás lekötési igényeit az MFGT a beérkezés sorrendjében elégíti ki.
Ez a kapacitásmeghirdetés nem jelent szerződéskötési kötelezettségvállalást az MFGT részére egyik Igénylővel kapcsolatban sem, és az MFGT kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a kapacitás lekötési folyamatot saját hatáskörben sikertelennek minősítse.
MFGT Peak plusz szerződés_2014-2015.pdf