MFGT Napi Peak plusz Földgáztárolási Szolgáltatás Meghirdetése

A Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) a mai napon ajánlati felhívást tesz közzé szabad tárolói, napi nem megszakítható betárolási csúcskapacitások lekötésére a 2014/2015 tárolói évre.

 

Ezen kapacitásokra vonatkozó ajánlatot az MFGT egyszeri ajánlatnak tekinti, nem garantálja, hogy a kapacitások a jövőben ugyanilyen feltételekkel is meghirdetésre kerülnek.
 
A meghirdetett kapacitások
 
MFGT betárolási csúcskapacitásokat a következő paraméterekkel ajánlja fel:
 
1.      A 2014/15-ös tárolói évben a következő csúcskapacitás köthető le:
betárolási kapacitás: 102 600 000 MJ / nap
2.      A felajánlott kapacitások díja:
betárolási kapacitás: 0,1 HUF + ÁFA / MJ / nap forgalmi díjak nélkül
 
A szolgáltatás igénybevétele azon Vevők számára elérhető, akik rendelkeznek Földgáztárolási szerződéssel és minimum technikai arányú tárolói kapacitás lekötéssel a 2014/15-ös tárolói évre.
 
A tároló szolgáltatások igénybevételének műszaki-, és kereskedelmi feltételeit a jelen ajánlat alapján megkötött szerződés és az MFGT Üzletszabályzata tartalmazza.
 
Kapacitás igények elbírálása
 
Az Igénylők kapacitás lekötési igényeit az MFGT a beérkezés sorrendjében elégíti ki.
Ez a kapacitásmeghirdetés nem jelent szerződéskötési kötelezettségvállalást az MFGT részére egyik Igénylővel kapcsolatban sem, és az MFGT kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a kapacitás lekötési folyamatot saját hatáskörben sikertelennek minősítse.
 
 
Szerződéskötés, szerződéses feltételek
 
Igénylő kötelezettséget vállal arra, hogy elfogadott kapacitás igénylés esetén, rendszerhasználóként, az MFGT-vel szerződést köt a napi csúcskapacitások lekötésére.
 
A rendszerhasználó vállalja, hogy a lekötött napi csúcskapacitás díját megfizeti, attól függetlenül, hogy abból ténylegesen mennyit vesz igénybe.
 
A fizetési, és garancia feltételek, valamint a pénzügyi biztosítékok az MFGT Üzletszabályzata és a szerződő felek megállapodása alapján kerülnek meghatározásra.
Kapacitásigények benyújtási módja
 
A Rendszerhasználó a napi Peak plusz földgáztárolási (addicionális betárolási) kapacitások igénybe vételéhez köteles legkésőbb a megelőző gáznapon 15:00 óráig az MFGT IT Platformján a igénybe venni kívánt mennyiségű kapacitás lekötési igényét az Igénybevételi Nyilatkozat megküldésével jelezni. Az MFGT 15:30 óráig visszaigazolja a Rendszerhasználónak, hogy a napi Peak plusz földgáztárolási (addicionális betárolási) kapacitások rendelkezésre állnak-e. A visszajelzést követően, 16.00. óráig, a Rendszerhasználó köteles az igényét cégszerű aláírással ellátott, telefax útján elküldött nyilatkozatban írásban is megerősíteni. A felek között az adott gáznapra vonatkozó, napi Peak plusz földgáztárolási (addicionális betárolási) kapacitás igénybevételére és nyújtására vonatkozó szerződés, az igény megerősítés MFGT általi kézhezvételével jön létre.
 
Az MFGT a számlát a rendszerhasználó által benyújtott, általa visszaigazolt kapacitásigény alapján állítja ki. A forgalmi díjak összege a tényleges havi forgalom alapján, a tarifahatározat szerint, havonta kerülnek kiszámlázásra.
Az igényeket az alábbiak szerint kell az MFGT részére eljuttatni:
e-mail:   lakatosb@mfgt.hu, ovarigy@mfgt.hu, dispatcher@mfgt.hu, csabam@mfgt.hu, molnarnet@mfgt.hu
fax: +36 1 354 7045 vagy
postai úton: Magyar Földgáztároló Zrt. 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7/8.
 
Keretszerződés_2014-15.pdf