Árverés meghirdetés

A Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban MFGT) a mai napon szabad tárolói kapacitások lekötésére árverést hirdet meg. A kapacitás árverést az MFGT bonyolítja le az MFGT Árverési Szabályzatában foglaltak szerint.

 

A kapacitás árverésen történő részvétel feltétele a részvételi szándék határidőn belül történő jelzése, ami az MFGT Árverési Szabályzatában mellékelt Regisztrációs lap és az Árverési nyilatkozat kitöltésével, aláírásával történik, amellyel a résztvevő az árverési szabályzatban foglalt szabályokat is magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 
Regisztráció
A kapacitás árverésen csak azok a kapacitásigénylők tehetnek ajánlatot, akik jogosultak a tárolói hozzáférésre és az aukció kiírását megelőzően formailag elfogadott igénybejelentést adtak be az MFGT-hez.
Az igénybejelentéshez szükséges dokumentumok:
  • Cégszerűen aláírt Regisztrációs Adatlap (mellékelve).
  • Cégszerűen aláírt Árverési Nyilatkozat (mellékelve), amelynek aláírásával az Ajánlattevő igazolja részvételi szándékát, valamint az árverési szabályzat és a Földgáztárolási szerződés elfogadását.
Az igénybejelentéshez szükséges dokumentumok MFGT-hez történő eljuttatásának határideje:2014. június 2. 10:00. A regisztrációt az MFGT visszaigazolja a jelentkező felé.
A regisztráció során az MFGT kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy az árverésre benyújtott adatokat titkosan kezeli, harmadik félnek nem szolgáltatja ki.
 
Meghirdetett kapacitások
A meghirdetésre kerülő kapacitásokat az MFGT csomagban ajánlja fel.
1 db csomag tartalmaz:
  • 450 millió MJ mobilkapacitást, 70,31 napos kitárolási kapacitást és 133,33 napos betárolási kapacitásra
A meghirdetett csomagok darabszáma 3 db.
A csomag lekötésének időtartama: minimum 4 év, az első év a 2014/15es tárolói év
Induló ár: a Tarifarendelet szerinti Nem egyetemes célú árképlet szerinti ár.
Az ajánlati díj nem tartalmazza a forgalmi díjakat és az ÁFA-t.
Az árverés menete:
Az MFGT a kapacitás csomagok árverezésére az Árverési Szabályzatában meghatározott módszert alkalmazza.
Regisztráció határideje: 2014. június 2. 10:00
Ajánlattétel: A cégszerű aláírással ellátott ajánlatokat zárt borítékban a következő adatok megadásával június 2.  15:00ig (GMT+1) fogadjuk be.
Ár (HUF/MJ) 
Csomagszám (max.3)
Lekötés időtartama (minimum 4 év)
Egy Ajánlattevő csak egy áron adhat be egy darab ajánlatot. Kérjük, a cégszerű aláírással ellátott ajánlat mellé a cégkivonat másolatát csatolni szíveskedjen.
A kapacitás árverés időpontja 2014. június 2. 15 óra, mikor közjegyző jelenlétében a beérkezett ajánlatok értékelése történik az árverési szabályzat szerint. Az eredményes ajánlattevőket az MFGT 17 óráig emailben értesíti.
Az árverést követően az elnyert mennyiségekre az MFGT és az ajánlatot elnyerő Ajánlattevő, Földgáztárolási szerződést kötnek az árverést követő 5 munkanapon belül.
Az árveréssel kapcsolatos további kérdések megválaszolására és információszolgáltatásra az MFGT által kijelölt kapcsolattartót, Romics Katalin értékesítési és marketing szakértőt keressék (Tel: +36-30-3099173, e-mail: romcsik@mfgt.hu)
 
Budapest, 2014. május 26.
1. sz. melléklet MFGT Árverési szabályzat.pdf
Földgáztárolási hosszú távú szerződés, aukció, 4+éves.pdf